Print

Warme maaltijden aan huis

Reeds vele jaren levert het OCMW maaltijden bij gebruikers aan huis. De prijs voor de maaltijden die de gebruiker dient te betalen, is afhankelijk van het feit of de gebruiker al dan van een Verhoogde Tegemoetkoming (VT) van de mutualiteit kan genieten. De prijs voor een warme maaltijd wordt dan als volgt bepaald:

  • Er is een vast tarief voor iedereen ten bedrage van € 8,40 per maaltijd.
  • Er is een verminderd tarief van € 7,80 voor gebruikers die vallen onder het WIGW/OMNIO- statuut of die genieten van de verhoogde tegemoetkoming.
  • Er is een verminderd tarief van € 7,80 voor diegenen die hun maaltijdbox zelf komen ophalen of die in de polyvalente ruimte van het woonzorgcentrum komen eten of die in de toekomst in het lokaal dienstencentrum komen eten.
  • Er kunnen door het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst afwijkingen op deze prijzen worden toegestaan op vraag van de gebruiker en na een sociaal en financieel onderzoek.

De warme maaltijden worden elke werkdag aan huis geleverd, hoewel de gebruiker uiteraard niet verplicht is om elke dag een maaltijd af te nemen. Iedere inwoner die dit wenst, kan warme maaltijden aan huis bekomen, maar uiteraard is het vooral de bedoeling om mindervaliden, bejaarden, … mensen die omwille van ziekte, leeftijd, … niet meer of slechts moeilijk in staat zijn zelf hun maaltijd te bereiden, de kans te geven toch dagelijks een warme maaltijd te kunnen eten.

De maaltijd bestaat uit een tas soep, een hoofdgerecht en dessert. Ook dieetmaaltijden zijn mogelijk.

Tijdens feestdagen en het weekend, bestaat de mogelijkheid de maaltijd zelf op te halen of te komen nuttigen in het woonzorgcentrum.

Meer info

Sociale dienst
03 340 39 65
socialedienst@rijkevorsel.be