Print

Mindermobielencentrale (MMC)

De Minder Mobielen Centrale is een vervoersdienst die mensen met vervoersmoeilijkheden en met beperkte inkomsten helpt om op hun plaats van bestemming te geraken. Minder mobiele mensen zijn bejaarden, personen in een sociale noodsituatie, personen die moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, …

Na oproep komen vrijwilligers-chauffeurs met hun eigen wagen de betrokkene ophalen en vervoeren hem of haar naar de plaats van bestemming en dit tegen een kilometervergoeding.

Belangrijk is wel dat de Minder Mobielen Centrale (MMC) niet bedoeld is als ziekenvervoer. Dat betekent dat de gebruiker nog zelfstandig in en uit de auto moet kunnen stappen, dat hij zelf naar het onthaal van het ziekenhuis kan stappen, enz. Onze chauffeurs zijn immers niet opgeleid tot ziekenbegeleider, het zijn chauffeurs. Wel mag je, indien dit nodig is, een begeleider meevragen die je bij deze zaken kan helpen. 

De Minder Mobielen Centrale heeft vooral tot doel om minder mobiele mensen de gelegenheid te geven een bezoekje bij iemand af te leggen, te gaan winkelen, naar de kapper te kunnen gaan, een doktersvisite te doen, deel te nemen aan een activiteit van uw vereniging, enz. Indien nodig zal de chauffeur ook even wachten tot je klaar bent met je boodschap.

Voorwaarden voor het gebruik van de Minder Mobielen Centrale

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dien je dus minder mobiel te zijn en kan je moeilijk met het openbaar vervoer op jouw plaats van bestemming geraken. 

Belangrijk is ook dat de gebruikers van deze dienst slechts een inkomen mogen hebben dat hooguit tweemaal het leefloon bedraagt. Praktisch betekent dit dat de inkomsten van een echtpaar niet hoger mogen zijn dan € 3 281,66 per maand en van een alleenstaande niet hoger mag zijn dan € 2 428,26 per maand.

Om lid te worden dien je een lidgeld te betalen, dat € 12 per jaar bedraagt. Voor echtparen is dit samen € 18 per jaar. Bij aanmelding dien je wel een bewijs mee te brengen van je laatste maandinkomen. Daarnaast dien je aan de chauffeur een kilometervergoeding te betalen van € 0,41 per kilometer. Het aantal gereden kilometers wordt gerekend vanaf het thuisadres van de chauffeur en terug.

Kun je geen beroep doen op de Minder Mobielen Centrale? Dan kun je gebruik maken van RolMobiel. Deze dienst brengt je van deur tot deur, zelfs met rolstoel. Voor meer info kun je terecht op de website van Welzijnszorg Kempen.

Meer info

Sociale dienst
03 340 39 65
onthaalSD@rijkevorsel.be