Print

Informatie, advies en doorverwijzing

De maatschappelijk werker geeft u informatie en advies over alle mogelijke problemen die zich kunnen voordoen in uw leefsituatie. Indien nodig verwijzen wij u naar een meer gespecialiseerde dienst die beter kan inspelen op uw individueel probleem, of uw vraag beter kan beantwoorden.

Iedere inwoner van Rijkevorsel kan beroep doen op deze dienstverlening.

Een aanvraag kan je indienen bij de sociale dienst OCMW Rijkevorsel. Bij aanmelding bij het onthaal zal je in contact gebracht worden met de meest aangewezen assistent.

Je dient in principe niets mee te brengen. Indien u vragen wenst te stellen over een specifiek probleem of situatie en u heeft hierover bepaalde documenten, brengt u deze best mee.

Contacteer

OCMW Rijkevorsel – Sociale dienst

03 340 39 65, socialedienst@rijkevorsel.be