Print

Crisishulp

In materiële of psycho-sociale noodsituaties wordt er via dringende hulpverlening een oplossing geboden. Voorbeelden hiervan kunnen zijn dringende steunverlening, dringende huisvesting of opvang na een brand. In sommige situaties wordt er samengewerkt met andere organisaties.

Om in aanmerking te komen moet je een inwoner van Rijkevorsel zijn of kunnen aantonen dat je op het grondgebied van Rijkevorsel verblijft.

Een aanvraag kan je indienen bij de sociale dienst OCMW Rijkevorsel. Bij aanmelding bij het onthaal zal je in contact gebracht worden met de meest aangewezen assistent.

Gezien het hier gaat over een dringende eerste crisishulp wordt onmiddellijk een beperkt sociaal onderzoek gevoerd. Hiervoor is het nuttig om documenten mee te brengen die van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld bankuittreksels, papieren gerechtsdeurwaarder of een huurcontract.

Contacteer

OCMW Rijkevorsel – Sociale dienst

03 340 39 65, socialedienst@rijkevorsel.be