Print

Collectieve schuldenregeling

Heb je een hoge schuldenlast? Dan kan een procedure collectieve schuldenregeling je misschien verder helpen. Een collectieve schuldenregeling is een procedure bij de arbeidsrechtbank waarbij een regeling wordt afgesproken om je schulden af te betalen. Het gaat om schulden in het kader van het consumentenkrediet, maar ook andere schulden zoals financiële boetes, belastingschulden, huurschulden,... komen in aanmerking. Door de regeling kan je je schulden afbetalen en heb je nog voldoende middelen om een menswaardig bestaan te leiden.

Het gaat om een gerechtelijke procedure die wordt ingeleid door middel van een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Zodra de rechter het verzoek toelaatbaar verklaart, zullen interesten en uitvoeringsmaatregelen, zoals beslag en loonsoverdracht, opgeschort worden. De rechter duidt een schuldbemiddelaar aan. Dit is een advocaat. De schuldbemiddelaar moet een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling uitwerken. Uitzonderlijk kan de aanzuiveringsregeling de gedeeltelijke of totale kwijtschelding van schulden bevatten.

Het beheer van je inkomsten en je goederen staat onder toezicht van de schuldbemiddelaar. De schuldbemiddelaar moet er eveneens op toezien dat alle maatregelen opgenomen in de aanzuiveringsregeling worden uitgevoerd. Je inkomen komt dus op de rekening van de schuldbemiddelaar. Je ontvangt alleen leefgeld. Je moet de schuldbemiddelaar op de hoogte houden van alles wat invloed heeft op je financiële situatie (een verhuis, nieuwe tewerkstelling,...). Wil je meer leefgeld dan moet je dat vragen aan de schuldbemiddelaar en uitleggen waarvoor je dat extra geld nodig hebt. 

Meer info

Sociale dienst OCMW
03 340 39 65
socialedienst@rijkevorsel.be