Print

Dringende medische hulp

Indien je zonder verblijfsrecht in België verblijft, kan je van een OCMW geen financiële steun ontvangen. Je hebt op dat moment enkel recht op een tussenkomst in dringende medische hulp op voorwaarde dat je deze kosten niet kan betalen.

De tussenkomsten worden rechtstreeks geregeld met artsen en apothekers of met het ziekenhuis. De artsen oordelen of een bepaalde behandeling, onderzoek of ingreep dringend medisch is.

Om hier recht op te hebben, dien je effectief in Rijkevorsel te verblijven. Je dient illegaal te zijn en de arts moet een attest afleveren dat een bepaald onderzoek, een ingreep of het innemen van medicatie dringend medisch is. Dit attest opent op geen enkele manier het recht op bijkomende steunverlening.

Een aanvraag kan je indienen bij de sociale dienst OCMW Rijkevorsel. Bij aanmelding bij het onthaal zal je in contact gebracht worden met de meest aangewezen assistent.

  • Indien je in het bezit bent van een recent attest dringende medische hulp afgeleverd door een arts dien je dit voor te leggen.
  • Indien je dit niet hebt, word je een attest meegegeven en dien je dit te laten invullen door de behandelende arts. Nadat je dit attest voorgelegd hebt aan het OCMW, levert het OCMW een betalingsverbintenis af aan de medische zorgverstrekker en zullen de kosten terugbetaald worden aan diegene die de medische zorgen verstrekt.

Meer info

Sociale dienst
03 340 39 65
socialedienst@rijkevorsel.be