Raming van uw toekomstige pensioenrechten

Wat

Het rustpensioen wordt berekend op basis van je loopbaan, je leeftijd en je gezinssituatie. Jouw vrijwillige bijdragen en bepaalde perioden van inactiviteit worden ook in aanmerking genomen. Het jaarlijkse pensioenbedrag is, in het algemeen, de som van de bijdragen berekend per jaar. Hoe langer jouw loopbaan en hoe hoger jouw wedde, hoe hoger jouw pensioen zal zijn.

Een toekomstige gepensioneerde die de leeftijd van 55 jaar bereikt, ontvangt automatisch een raming van de opgebouwde en nog te verwezenlijken pensioenrechten, samen met een overzicht van zijn loopbaan.

Procedure

Werknemers en zelfstandigen krijgen deze mededeling automatisch.

In de overheidssector zullen de toekomstig gepensioneerden deze automatische raming ontvangen zodra hun werkgever in het kader van het Capelo-project alle loopbaangegevens heeft ingegeven.