Print

Erfrechtverklaring

De vroegere erfrechtverklaring voor het deblokkeren van tegoeden en rekeningen van een overledene is sinds 29 mei 2009 afgeschaft. Sindsdien zijn de 'verklaring van erfrecht' (opgemaakt door het lokaal bestuur bij minieme bedragen) en de 'akte van bekendheid' (opgemaakt door de Vrederechter) niet meer geldig voor de deblokkering.

Artikel 1240 bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat tot deblokkering van tegoeden en rekeningen van een overledene kan worden overgegaan op vertoon van:

  • een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor. Je kunt hiervoor terecht bij het kantoor van de registratie
Gegevens registratiekantoor

Renier Sniedersstraat 6 - 2300 Turnhout
02 578 17 10
rzsj.registratie.turnhout1@minfin.fed.be

Openingsuren: 8 uur tot 12 uur