Print

Vakantieprogramma kinderclub

De begeleiding van de Kinderclub heeft een keitof activiteitenprogramma voor de paasvakantie in elkaar gestoken. Het beloven weer twee toffe vakantieweken te worden!

De kinderen worden tijdens de korte schoolvakanties opgevangen in hun opvanglocatie van tijdens het schooljaar. Er wordt gewerkt met een inschrijvingsstop, wat betekent dat er maximum 100 kinderen worden opgevangen in de Kinderclub centrum en 42 kinderen in de Kinderclub Sint-Jozef. Na de uiterste inschrijvingsdatum van 26 maart 2023 nemen we hoe dan ook geen inschrijvingen meer aan voor de paasvakantie. Deze maatregel hanteren we om een kwaliteitsvolle opvang aan de kinderen te garanderen.

Inschrijven is verplicht

Je kunt online inschrijven via www.i-active.be/login van maandag 13 maart om 19.00 uur tot en met zondag 26 maart 2023.

Meer info over Grabbelpasactiviteiten vind je op onze website www.rijkevorsel.be/grabbelpas.