Print

Vakantieprogramma kinderclub

Tijdens de grote vakantie staat de Kinderclub samen met speelpleinwerking Kiekeboe weer garant voor een portie spelplezier. In onze verschillende speelhoeken is er ruimte voor elk kind om zich volledig uit te leven. Iedere dag is er zowel in de voor- als in de namiddag een geleide activiteit voorzien voor de kinderen. Kinderen zijn vrij om te kiezen om aan deze activiteit deel te nemen.  We vragen de kinderen wel steeds om te luisteren naar de inleiding van de activiteit. Daarna maken ze hun eigen keuze. Nemen ze geen deel aan de activiteit dan kunnen ze zelf kiezen waarmee ze wel willen spelen of wat ze op dat moment willen doen. We vinden het belangrijk om kinderen een leuke vrije tijd te bieden en hen zo veel mogelijk speelkansen te bieden, binnen een veilig kader.

Er kan worden ingeschreven vanaf vrijdagochtend t.e.m. woensdagavond voor de volgende speelpleinweek.

Maatregelen corona tijdens de grote vakantie

Om de maatregelen “opvang van schoolkinderen tijdens de corona-epidemie” van Kind en Gezin te kunnen uitvoeren zullen we tijdens de grote vakantie de opvang op volgende manier organiseren:

We gaan werken met bubbels van max. 100 unieke kinderen per week. We zullen deze bubbels op 4 verschillende plaatsen dienen te organiseren om zo al de kinderen de noodzakelijke opvang te kunnen bieden.

In Kinderclub centrum worden op drie verschillende plaatsen een bubbel georganiseerd:

 • kinderclub centrum gelijkvloers
 • kinderclub centrum eerste verdieping
 • Wegwijzer

In Kinderclub Sint-Jozef wordt de speelpleinwerking georganiseerd in de Kinderclub Sint-Jozef, met de mogelijkheid tot een extra bubbel in het Gemeenschapscentrum. 

Net als vorig jaar zullen we deze zomer werken met voorinschrijvingen. Alle kinderen zijn welkom op speelpleinwerking Kiekeboe maar de kinderen die meerdere dagen in eenzelfde week komen spelen, zullen voorrang krijgen. Deze regel hanteren we omdat kinderen die maar één dag kwamen spelen één van de vijftig plaatsen in de contactbubbel innemen. We hebben het aantal contactbubbels gebaseerd op de inschrijvingen van vorige zomer. Zo streven we er naar om alle kinderen te kunnen opvangen.

Ook voor de voor- en na-opvang (voor 9.00 uur en na 16.00 uur) moet er vooraf worden ingeschreven. Zo kunnen we voor  elke contactbubbel voldoende begeleiding inzetten. Let op: de vooropvang start om 6.45 uur. Omwille van praktische redenen zal de na-opvang slechts geopend zijn tot 18.00 uur (i.p.v. 19.00 uur).

Inschrijven kan via de link www.i-school.be/login. Weet je niet hoe je online moet inschrijven? Bekijk dan zeker onze 'handleiding online inschrijven' die je onderaan deze webpagina kan vinden!

Er kan worden ingeschreven vanaf vrijdagochtend t.e.m. woensdagavond voor de volgende speelpleinweek.

Op vrijdag laten we via e-mail weten in welke bubbel jouw kind mag gaan spelen.

Mogen we vragen om de inschrijvingen voor de  grote vakantie goed te overwegen. Zeker indien je slechts één dag opvang nodig hebt. Eén dag opvang neemt immers één plaats van de 100 unieke kindplaatsen in.

We begrijpen dat deze nieuwe maatregelen ingrijpend zijn. En weer de nodige aanpassing van jullie en jullie kinderen vragen. Maar we hopen door deze maatregelen goed op te volgen langzaam maar zeker terug stappen te kunnen zetten naar een normale werking. We gaan ons ervoor inzetten om jullie kinderen fijne opvang-speelmomenten in onze kinderclub te bezorgen!

 • Kinderen zullen in hun opvanglocatie van tijdens het schooljaar worden opgevangen
 • Om overzicht te bewaren van de nauwe kindcontacten is er een vast team per groep kleuters en lagere schoolkinderen.
 • Er wordt gevraagd om de kinderen zoveel mogelijk alleen op te halen en hierbij een mondmasker te dragen. Respecteer steeds de veilige afstand van 1,5 meter.
 • We gaan zoveel mogelijk buiten ravotten en spelen, want buiten spelen is leuk, gezond en goed in de strijd tegen corona! Dus geef je kinderen zeker speelkledij aan om buiten te spelen.
 • De rode draad blijft nog steeds de veiligheids- en hygiënemaatregelen toepassen: handen regelmatig wassen, afstand houden van volwassenen, een mondmasker dragen, de opvang hygiënisch houden en voldoende ventileren en verluchten. 

Indien de situatie wijzigt kan het lokaal bestuur de regels van de werking aanpassen. We willen dus vragen om jullie mailbox en onze website goed in de gaten te houden. We zullen via deze kanalen steeds de meest recente info communiceren!

Algemene info Kinderclub

In de Kinderclub kunnen Rijkevorselse kinderen tussen 2,5 en 12 jaar, die kinderopvang nodig hebben, terecht. Ook kinderen die schoollopen in Rijkevorsel zijn welkom.

De Kinderclub opent haar deuren voor en na school, op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen.

Voor de opvang voor en na school betaal je € 0,90 per begonnen half uur. Op schoolvrije dagen wordt er in blokken van 3 uren gerekend: tot 3 uren opvang betaal je € 4,50; tussen de 3 en 6 uren opvang bedraagt de som € 7. Voor opvang langer dan 6 uren betaal je de maximumprijs van € 12. Bij meer kinderen uit hetzelfde gezin wordt een korting van 25 % gegeven op de totaalfactuur van die dag.

In deze prijzen zit alles inbegrepen zoals verzekering, eventueel vervoer, drank en fruit/koeken om 10 uur, 12 uur en 16 uur. Lunchpakketjes moeten van thuis meegebracht worden. Eigen drank en snoep meebrengen is verboden. Extra drank is te verkrijgen aan € 0,50 per drankje. Water kunnen de kinderen onbeperkt en gratis verkrijgen.

Voor inschrijvingen en inlichtingen kun je, na een telefonische afspraak, terecht bij Hilde Dictus (03 340 00 56).

Annulatieprocedure

Mogen we jullie vragen om de inschrijving voor de vakantie goed te overwegen en te plannen. We hebben afgelopen vakanties al vaak ouders moeten teleurstellen omdat sommige dagen snel volzet waren. Ouders dienden dan een andere oplossing te zoeken voor de opvang van hun kinderen. Enkele dagen voor de vakantie of de dag zelf werden er heel veel inschrijvingen geannuleerd.

Om deze reden werken we met een boetesysteem. Dit wil zeggen dat:

 • Je je kind(eren) kosteloos kan inschrijven tijdens de twee inschrijvingsweken.
 • Je een boete van € 2 betaalt wanneer je je kind(eren) tussen één week voor de vakantieperiode en twee werkdagen voor de opvangdag uitschrijft.
 • Je een boete van € 12 betaalt wanneer je je kind(eren) twee werkdagen of later voor de opvangdag uitschrijft.
 • Indien het aantal opvangplaatsen volzet is kan je je kind inschrijven op de reservelijst. Vrijgekomen opvangplaatsen worden door het systeem aan de eerstvolgende toegekend ten laatste tot de dag voordien om 12 uur. Indien ouders een reserveplaats niet meer nodig hebben dienen ze deze ook te annuleren.
 • Eens een kind van de reservelijst is doorgeschoven naar een opvangplaats geldt dezelfde annuleringsprocedure.
 • Er wordt geen extra bijdrage aangerekend wanneer het niet naleven van bovenstaande procedures te wijten  is aan een voorval waarvoor één van de volgende attesten kan afgeleverd worden (voor het einde van de maand waarin de opvang zou plaats vinden):
  • Doktersattest
  • Attest werkgever
 • Inzetten afwezigheidjoker: ieder kind krijgt per schooljaar twee afwezigheidjokers, deze worden automatisch ingezet om een boete te vermijden.

Meer info: www.rijkevorsel.be/grabbelpas of www.rijkevorsel.be/kiekeboe.