Print

Vakantieprogramma kinderclub

Tijdens de paasvakantie staat de Kinderclub weer garant voor een portie spelplezier. In onze verschillende speelhoeken is er ruimte voor elk kind om zich volledig uit te leven. Iedere dag is er zowel in de voor- als in de namiddag een geleide activiteit voorzien voor de kinderen. Kinderen zijn vrij om te kiezen om aan deze activiteit deel te nemen.  We vragen de kinderen wel steeds om te luisteren naar de inleiding van de activiteit. Daarna maken ze hun eigen keuze. Nemen ze geen deel aan de activiteit dan kunnen ze zelf kiezen waarmee ze wel willen spelen of wat ze op dat moment willen doen. We vinden het belangrijk om kinderen een leuke vrije tijd te bieden en hen zo veel mogelijk speelkansen te bieden, binnen een veilig kader.

Inschrijven voor de paasvakantie kan vanaf 15 maart tot en met 28 maart 2021.

Maatregelen corona tijdens de krokusvakantie

Om de maatregelen “opvang van schoolkinderen tijdens de corona-epidemie” van Kind en Gezin te kunnen uitvoeren zullen we tijdens de paasvakantie de opvang op volgende manier organiseren:

Tijdens de paasvakantie werken we zoals de vrijetijdsinitiatieven met contactbubbels. In elke bubbel worden er 25 unieke kinderen opgevangen. We zullen deze bubbels op negen verschillende plaatsen dienen te organiseren om zo al de kinderen de noodzakelijke opvang te kunnen bieden.

In Kinderclub centrum worden op vijf verschillende plaatsen een bubbel georganiseerd:

 • kinderclub centrum gelijkvloers (straatzijde): 1 bubbel met jongste kleuters geboortejaar 2018 – 2017
 • kinderclub centrum gelijkvloers (tuinzijde) : 1 bubbel met kleuters geboortejaar 2017 - 2016 - 2015
 • kinderclub centrum eerste verdieping: 1 bubbel met kleuters geboortejaar 2017 – 2016 - 2015
 • wegwijzer rode poort (eetzaal): 1 bubbel kleuters geboortejaar 2015 en kinderen lagere school 2014 - 2013 – 2012 – 2011 -2010 - 2009
 • wegwijzer groene poort (turnzaal): 1 bubbel kinderen lagere school 2014 - 2013 – 2012 – 2011 -2010 - 2009
 • klooster: 1 bubbel kinderen lagere school 2014 - 2013 – 2012 – 2011 -2010 - 2009

In Kinderclub Sint-Jozef worden op drie verschillende plaatsen een bubbel georganiseerd:

 • kinderclub Sint-Jozef gelijkvloers : 1 bubbel met kleuters 2018 - 2017 - 2016 - 2015
 • kinderclub Sint-Jozef eerste verdieping: 1 bubbel oudste kleuters en kinderen lagere school eerste en tweede leerjaar geboortejaar: 2016 – 2015 – 2014 - 2013
 • gemeenschapscentrum: 1 bubbel met kinderen lagere school geboortejaar 2014 - 2013 -2012 - 2011 - 2010 - 2009

De inschrijvingen voor de paasvakantie lopen tot en met zondag 28 maart. Op maandag 29 maart maken we de bubbels en laten we via e-mail weten in welke bubbel jouw kind mag gaan spelen.

Mogen we vragen om de inschrijvingen voor de paasvakantie goed te overwegen. Zeker indien je slechts één dag opvang nodig hebt. Eén dag opvang neemt immers één plaats van de 25 unieke kindplaatsen in. Alle kinderen zijn welkom voor opvang in de kinderclub maar de kinderen die meerdere dagen komen spelen, zullen voorrang krijgen.

Het wordt ten sterkste aangeraden aan ouders en kinderen om maximaal één hobby per week te kiezen. Buitenschoolse kinderopvang wordt niet als hobby beschouwd.

We begrijpen dat deze nieuwe maatregelen ingrijpend zijn. En weer de nodige aanpassing van jullie en jullie kinderen vragen. Maar we hopen door deze maatregelen goed op te volgen langzaam maar zeker terug stappen te kunnen zetten naar een normale werking. We gaan ons ervoor inzetten om jullie kinderen fijne opvang-speelmomenten in onze kinderclub te bezorgen!

 • Kinderen zullen in hun opvanglocatie van tijdens het schooljaar worden opgevangen
 • Om overzicht te bewaren van de nauwe kindcontacten is er een vast team per groep kleuters en lagere schoolkinderen.
 • Er wordt gevraagd om de kinderen zoveel mogelijk alleen op te halen en hierbij een mondmasker te dragen. Respecteer steeds de veilige afstand van 1,5 meter.
 • We gaan zoveel mogelijk buiten ravotten en spelen, want buiten spelen is leuk, gezond en goed in de strijd tegen corona! Dus geef je kinderen zeker speelkledij aan om buiten te spelen.
 • De rode draad blijft nog steeds de veiligheids- en hygiënemaatregelen toepassen: handen regelmatig wassen, afstand houden van volwassenen, een mondmasker dragen, de opvang hygiënisch houden en voldoende ventileren en verluchten. 

Indien de situatie wijzigt kan het lokaal bestuur de regels van de werking aanpassen. We willen dus vragen om jullie mailbox en onze website goed in de gaten te houden. We zullen via deze kanalen steeds de meest recente info communiceren!

Algemene info Kinderclub

In de Kinderclub kunnen Rijkevorselse kinderen tussen 2,5 en 12 jaar, die kinderopvang nodig hebben, terecht. Ook kinderen die schoollopen in Rijkevorsel zijn welkom.

De Kinderclub opent haar deuren voor en na school, op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen.

Voor de opvang voor en na school betaal je € 0,90 per begonnen half uur. Op schoolvrije dagen wordt er in blokken van 3 uren gerekend: tot 3 uren opvang betaal je € 4,50; tussen de 3 en 6 uren opvang bedraagt de som € 7. Voor opvang langer dan 6 uren betaal je de maximumprijs van € 12. Bij meer kinderen uit hetzelfde gezin wordt een korting van 25 % gegeven op de totaalfactuur van die dag.

In deze prijzen zit alles inbegrepen zoals verzekering, eventueel vervoer, drank en fruit/koeken om 10 uur, 12 uur en 16 uur. Lunchpakketjes moeten van thuis meegebracht worden. Eigen drank en snoep meebrengen is verboden. Extra drank is te verkrijgen aan € 0,50 per drankje. Water kunnen de kinderen onbeperkt en gratis verkrijgen.

Voor inschrijvingen en inlichtingen kun je, na een telefonische afspraak, terecht bij Hilde Dictus (03 340 00 56).

Annulatieprocedure

Mogen we jullie vragen om de inschrijving voor de vakantie goed te overwegen en te plannen. We hebben afgelopen vakanties al vaak ouders moeten teleurstellen omdat sommige dagen snel volzet waren. Ouders dienden dan een andere oplossing te zoeken voor de opvang van hun kinderen. Enkele dagen voor de vakantie of de dag zelf werden er heel veel inschrijvingen geannuleerd.

Om deze reden werken we met een boetesysteem. Dit wil zeggen dat:

 • Je je kind(eren) kosteloos kan inschrijven tijdens de twee inschrijvingsweken (15 tot en met 28 maart).
 • Je een boete van € 2 betaalt wanneer je je kind(eren) tussen één week voor de vakantieperiode en twee werkdagen voor de opvangdag uitschrijft.
 • Je een boete van € 12 betaalt wanneer je je kind(eren) twee werkdagen of later voor de opvangdag uitschrijft.
 • Indien het aantal opvangplaatsen volzet is kan je je kind inschrijven op de reservelijst. Vrijgekomen opvangplaatsen worden door het systeem aan de eerstvolgende toegekend ten laatste tot de dag voordien om 12 uur. Indien ouders een reserveplaats niet meer nodig hebben dienen ze deze ook te annuleren.
 • Eens een kind van de reservelijst is doorgeschoven naar een opvangplaats geldt dezelfde annuleringsprocedure.
 • Er wordt geen extra bijdrage aangerekend wanneer het niet naleven van bovenstaande procedures te wijten  is aan een voorval waarvoor één van de volgende attesten kan afgeleverd worden (voor het einde van de maand waarin de opvang zou plaats vinden):
  • Doktersattest
  • Attest werkgever
 • Inzetten afwezigheidjoker: ieder kind krijgt per schooljaar twee afwezigheidjokers, deze worden automatisch ingezet om een boete te vermijden.

Grabbelpas paasvakantie 2021

Tijdens de paasvakantie zullen er geen grabbelpasactiviteiten worden georganiseerd. 

www.rijkevorsel.be/grabbelpas.