Print

Verslavingskoepel

Rijkevorsel schakelt ervaringsdragers verslaving in

Alcoholmisbruik en gebruik van verslavende middelen geeft veel leed. Het veroorzaakt leed bij de verslaafde zelf maar ook bij zijn omgeving. De COVID- periode heeft zich hier ook laten voelen. Sommige mensen zijn minder gaan drinken maar er zijn er ook heel wat waarbij deze periode net geleid heeft tot een grotere alcoholconsumptie. Anders dan men vaak denkt, komen vooral hoogopgeleiden en vrouwen van 65+ vaak in de gevarenzone terecht.

We vergeten te vaak dat personen met een verslaving zelf erg wanhopig zijn. Zoals een ervaringsdrager verslaving vertelde: je haat jezelf elke dag nog het meest en toch geraak je niet uit de cirkel. Lokaal bestuur Rijkevorsel gaat daarom samenwerken met ervaringsdragers verslaving van de Verslavingskoepel Kempen om niet enkel personen met een verslaving maar ook hun familie beter te kunnen helpen.

De Verslavingskoepel Kempen heeft als doel de hulpverlening aan inwoners die het moeilijk hebben met alcohol, medicatie- of druggebruik of met koop-, gok- of gameverslaving te verbeteren. De ervaringsdragers verslaving zijn lid van de Verslavingskoepel Kempen. Zij hebben het zelf meegemaakt wat het is om verslaafd te zijn en weten wat het is om geen volledige controle meer te hebben. Ze kennen de hulpverlening en kunnen vanuit hun ervaring informatie geven. Hierdoor vormen ze een brug tussen de maatschappelijk werkers van het OCMW, professionele hulp van het CAW en CGG en de verschillende zelfhulpgroepen die in de Kempen aanwezig zijn. Het zijn met andere woorden ervaren gidsen voor inwoners die betrokken zijn bij een verslavingsproblematiek.

Contactpunt verslaving in Rijkevorsel

In Rijkevorsel is er ook een contactpunt verslaving. Je kan zelf contact opnemen door te mailen naar rijkevorsel@verslavingskoepel.be of via de sociale dienst van Rijkevorsel. Het contactpunt brengt je in contact met een ervaringsdrager verslaving, met zelfhulpgroepen of met een contactgroep Verslaving in de buurt.

De contactgroep in Rijkevorsel komt elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur bijeen.

De contactgroepen zijn zelfhulpgroepen voor alle soorten verslavingen. Of het nu gaat om problemen met alcohol, drugs of een gameverslaving: elke betrokkene bij een verslaving is welkom. Zo kan bijvoorbeeld een ouder van een kind met een verslavingsproblematiek komen luisteren naar de mogelijkheden of kan een verslaafde samen met de partner komen. Als je iemand mag meebrengen ter ondersteuning, is de drempel vaak lager om de stap te zetten. De Contactgroep bespreekt gezamenlijke thema’s die terugkeren bij de meeste verslavingen zoals: hoe kom je de eerste 24 uur door zonder je verslavingsproduct?

Toekomstgericht is het de bedoeling dat de ervaringsdragers verslaving vanuit onze gemeente ook een contactgroep opstarten in Rijkevorsel.

Meer info

Meer informatie vind je terug op de website van de Verslavingskoepel.