Print

Gezondheid en ontwikkeling

Vrij CLB Kempen – vestiging Hoogstraten

Leerlingen, ouders en scholen kunnen bij het CLB terecht met al hun vragen over leren en studeren, schoolloopbaanbegeleiding, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. Samen met de betrokkenen gaat het team van psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en artsen op zoek naar een gepaste oplossing. Indien nodig verwijzen ze ook door naar andere hulpverleners.

Aan elke school is een CLB verbonden. Ze werken dicht bij de school, maar zijn toch onafhankelijk. Het CLB werkt vraaggestuurd, gratis en in vertrouwen.

 

Arktos vzw

Arktos vzw is een expertisecentrum dat kinderen en jongeren in kwetsbare situaties en personen met een beperking versterkt waar nodig, en ouders, scholen, partners, overheden en de bredere samenleving ondersteunt om hetzelfde te doen. Ze hebben verschillend aanbod voor kinderen, jongeren en hun ouders over heel Vlaanderen.

 

Jong KVG Noorderkempen

Jong KVG Noorderkempen is een jongerenbeweging voor personen met een verstandelijke, fysieke en/of meervoudige beperking. Iedereen is welkom vanaf 16 jaar.  Met onze super-enthousiaste ploeg van vrijwillige leiding organiseren ze gemiddeld om de twee weken, doorgaans op zondagnamiddag, een spetterende activiteit. Ze hebben een gevarieerd aanbod zoals bowling, daguitstapjes, kamperen, zwemmen, naar de cinema, ...

 

JAC Hoogstraten - CAW De Kempen

Het jongerenaanbod van CAW De Kempen is er voor alle jongeren van 12 tot 25 jaar met vragen of problemen. Zij bekijken welke geschikte hulp ze kunnen bieden om jongeren verder op weg te kunnen helpen. Hun gratis en laagdrempelig aanbod moet het mogelijk maken voor jongeren, dat ze een veilige haven bij ons kunnen vinden.