Subsidie voor bewoonde zwaluwnesten

Wat

Broedt er een boerenzwaluw in je stal? Hangt er een bewoond huiszwaluwnest onder je dakgoot? Dan wordt jouw gastvrijheid voor de zwaluw beloond met een subsidie. Zowel de landbouwers als de eigenaars of huurders van huizen in woonwijken komen in aanmerking voor deze subsidie.

Voorwaarden

 • de subsidie geldt voor woningen en/of andere gebouwen op het grondgebied van Rijkevorsel.
 • de subsidie kan aangevraagd worden door de eigenaar of door de huurder van de woning/gebouw. Wanneer de subsidie door beide wordt aangevraagd, wordt de subsidie verdeeld.
 • de aanvraag gebeurt tussen 1 mei en 1 juli. 
 • er worden geen chemische insectenbestrijders gebruikt in de onmiddellijke omgeving van de zwaluwnesten.
 • bij het schoonmaken van stallen/gebouwen waar de nesten zich bevinden, worden de nesten gespaard.
 • er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond, in de nabijheid van de nesten.
 • indien de muren of het plafond in de nabijheid van de nesten worden gekalkt, mag hiervoor enkel een natuurlijk product worden gebruikt.
 • in de stallen/gebouwen waar de zwaluwnesten zich bevinden worden voldoende openingen voorzien om de toegang van de zwaluwen mogelijk te maken.
 • er worden maatregelen genomen zodat de nesten niet bereikbaar zijn voor katten of andere dieren.
 • verlaten nesten worden minimaal 3 jaar behouden, bij verwijdering zal de subsidie worden   teruggevorderd.
 • jaarlijks wordt het behoud van de nesten twee keer gecontroleerd.
 • ingeval dat de nesten zich bevinden aan een gebouw met meerdere woongelegenheden (appartementen) wordt de subsidie verdeeld onder de personen die een subsidieaanvraag ingediend hebben voor dit gebouw.

Procedure

E-loket: online aanvraagformulier zwaluwpremie (enkel mogelijk tussen 1 mei en 1 juli)

Aanvraagformulier zwaluwpremie PDF (afgifte enkel mogelijk tussen 1 mei en 1 juli)

Bedrag

Bewoonde zwaluwnesten

 • € 25 per jaar voor één bewoond nest
 • € 30 per jaar voor twee of drie bewoonde nesten
 • € 40 per jaar voor vier of vijf bewoonde nesten
 • € 50 per jaar vanaf zes bewoonde nesten