Print

Premie zonneboiler

Je kan een premie ontvangen voor het plaatsen van een zonneboiler.

Voorwaarden

  • De subsidie kan worden toegekend aan de eigenaar of huurder, mits schriftelijke toestemming van de eigenaar, van een regelmatig vergunde woning op grondgebied van Rijkevorsel.
  • De aanvraag omvat de factuur, attest van de erkende aannemer waarop de wijze staat omschreven hoe de eventuele koelfunctie definitief werd uitgeschakeld, foto van de installatie, en betalingsbewijs van de factuur.
  • De aanvraag gebeurt binnen de 12 maanden na plaatsingsdatum, vermeld op de factuur.
  • De installatie moet door een erkend aannemer geplaatst zijn.
  • De installatie mag niet worden aangewend voor koeling.
  • De plaatsing van de installatie moet in overeenstemming zijn met bestaande wetten, reglementen, verordeningen en gebruiken.
  • De installatie moet geplaatst worden tussen zuidoost en zuidwest en heeft een hellingsgraad tussen 20° en 60°.

Premie

Je hebt recht op 5 % van het bedrag vermeld op de aankoop- en plaatsingsfactuur (excl. BTW). Er geldt een maximum van € 200.

Procedure

E-loket: online aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie (pdf)