Print

Premie warmtepomp

Je kunt een premie ontvangen voor het plaatsen van een warmtepomp.

Voorwaarden

  • De subsidie kan worden toegekend aan de eigenaar of huurder, mits schriftelijke toestemming van de eigenaar, van een regelmatig vergunde woning op grondgebied van Rijkevorsel
  • ​De aanvraag omvat de factuur, attest van de erkende aannemer waarop de wijze staat omschreven hoe de eventuele actieve koelfunctie definitief werd uitgeschakeld, foto van de installatie, en betalingsbewijs van de factuur.
  • De aanvraag gebeurt binnen de 12 maanden na plaatsingsdatum, vermeld op de factuur.
  • De installatie moet door een erkend aannemer geplaatst zijn.
  • De installatie mag niet worden aangewend voor actieve koeling, zwembad of sauna.
  • Indien de installatie zelf vergunningsplichtig is, moet deze vergunning bekomen zijn voor de indiening van het aanvraagdossier.

Premie

Je hebt recht op 5 % van het bedrag vermeld op de aankoop- en plaatsingsfactuur (excl. BTW). Er geldt een maximum van € 200.

Procedure

E-loket: online aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie (pdf)