Print

Premie aanleg kleine landschapselementen (KLE)

Voorwaarden

 • Het terrein waarop de aanleg van KLE is gepland moet gelegen zijn binnen het grondgebied Rijkevorsel.
 • Zowel de aankoop via de haagplantactie als aankoop bij plantenkwekers komen in aanmerking.
 • De aangeplante soorten moeten streekeigen bomen, struiken of heesters zijn.
 • Beplantingen of herplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden van een kapmachtiging of omgevingsvergunning komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
 • Aanplantingen voor louter commerciële doeleinden komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
 • De aanplanting moet minimaal 5 jaar integraal en intact op dezelfde plaats blijven staan. Gedurende deze periode mogen enkel normale onderhouds- en behoudswerken worden uitgevoerd. Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van het gesubsidieerde plantsoen is niet toegestaan.

Premie

Max. € 250 per aanvrager per jaar.

Volgende subsidies worden verstrekt:

Aanplant gemengde haag of heg

€ 1 per lopende meter gerealiseerde aanplant

Voorwaarden:

 • De haag of heg moet bestaan uit minstens 3 streekeigen soorten.
 • De aanplanting moet minstens een lengte van 25 m hebben
 • Maximale plantafstand: 0,5 m

Aanplant houtkant

€ 0,50 per lopende meter gerealiseerde aanplant

Voorwaarden:

 • De houtkant moet bestaan uit streekeigen bomen/struiken.
 • De aanplanting moet minstens een lengte van 25 m hebben en minimaal 3 meter breed zijn.
 • Maximale plantafstand: 1 m

Aanplant bomenrij

 • Met hoogstammig beworteld plantgoed: € 10 per boom met een minimum van 10 exemplaren met een stamomtrek van minimum 8-10 cm
 • € 2,50 per stuk bij aanplant van minstens 20 niet-bewortelde poten
 • Knotbomen: € 7,50 per boom met een minimum van 10 exemplaren en een stamomtrek van minimum 8-10 cm
 • Hoogstamboomgaard: € 10 per boom met een minimum van 5 bomen
 • Maximale plantafstand: 10 m voor hoogstammige bomen

Procedure

 • Het aanvraagdossier is voorzien van een volledig ingevuld subsidieformulier en de nodige bijlagen (beschrijving van de aard van de uitgevoerde werken incl. fotomateriaal, factuur van de aankoop met beschrijving van de gebruikte boom- en struiksoorten, een situeringsplan op schaal van 1/2000 of 1/2500).
 • De subsidieaanvraag gebeurt binnen de 9 maanden na de factuurdatum. Als dit niet binnen de 9 maanden gebeurt, vervalt de subsidie.

Aanvraagformulier premie (pdf)

Catalogus Natuurbuur.be

Het lokaal bestuur Rijkevorsel voorziet samen met IOK Afvalbeheer het concept Natuurbuur.be. Met dit initiatief willen we zoveel mogelijk inwoners groene oplossingen laten toepassen in de tuin, aan het balkon, de gevel of het dak.

Je krijgt toegang tot een online catalogus vol groene initiatieven die je kunt toepassen rondom je huis. Per oplossing krijg je uitgelegd hoe ze in elkaar zit en welke klimaatvoordelen ze heeft. Je krijgt er ook een doe-het-zelf-stappenplan met boodschappenlijstje bij.

Zo kun je je gras laten groeien, een haag planten, een paar bomen en struiken zetten én je schutting of muur laten begroeien. Dit kan het bodemklimaat in je tuin tot ruim 5 graden koeler maken!

Neem zeker regelmatig een kijkje in de catalogus. Deze wordt steeds aangevuld met nieuwe groene initiatieven voor rondom je woning.