Print

Laanbomen

Soortkeuze

De tijd dat boomsoorten nog werden gekozen op basis van gewoonte of esthetische kenmerken, ligt ver achter ons. Er wordt nu rekening gehouden met de standplaatseigenschappen (nat-droog, voedselrijk-schraal, zon-schaduw ...). Daarnaast moet uiteraard ook het eindbeeld meespelen in de soortkeuze (boomgrootte, kroonvorm, kroondichtheid, takvrije stamlengte, esthetiek ...).
Ook belangrijk is dat een zo breed mogelijk sortiment gebruikt wordt. Om de risico's en nadelen te spreiden, mag het aandeel van één soort niet te groot worden.
Er wordt bij voorkeur ook gekozen voor streekeigen bomen.

Kwaliteitseisen

Bij de aankoop van straat- en laanbomen worden er door de gemeente uiteraard kwaliteitseisen opgelegd, zowel wat betreft de toestand van de stam, de vertakkingen en de wortels.

Onderhoud

In de mate van het mogelijke doet de gemeente zelf het onderhoud van de bomen op openbaar domein. Dit houdt zowel het snoeien in als het vellen van bomen. Dankzij gedegen opleidingen en uitgerust met het geschikte materieel, zijn de werkmannen van de groendienst meer dan bekwaam deze taak naar behoren te vervullen.
Grotere of moeilijke werken, waar het materieel niet voor voorhanden is, kunnen wel uitbesteed worden.
De hoogstammige bomen aan de gewestwegen worden daarentegen door AWV onderhouden.

Bladkorven

In de herfst worden er op sommige plaatsen in de gemeente bladkorven geplaatst. Deze komen enkel op locaties waar er sprake is van aanzienlijke overlast van bladeren van laanbomen. Het is dus niet de bedoeling dat bladeren van bomen op het privaat domein erin gedaan worden. Elk jaar worden de locaties geëvalueerd en waar nodig bijgesteld: extra korven waar de overlast te groot wordt en minder korven als ze maar matig gevuld zijn.

Hier vind je de lijst met de locaties waar dit jaar bladkorven zullen geplaatst worden. Je moet er wel rekening mee houden dat de bladkorven niet overal gelijktijdig worden geplaatst. Hierbij wordt immers rekening gehouden met het tijdstip van de bladval.