Print

Vlaamse Woonlening bij de VMSW

De Vlaamse Woonlening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen huis wil kopen in het Vlaamse Gewest.

Je kan de Vlaamse woonlening krijgen:

  • om een sociale koopwoning te kopen
  • om een woning te kopen
  • om een woning te kopen en te renoveren, te verbeteren of aan te passen
  • om de eigen woning te renoveren, te verbeteren of aan te passen
  • om een woning te behouden (bijvoorbeeld na een echtscheiding)

Sinds 2015 is het niet meer mogelijk om voor de bouw van een woning, de aankoop van een bouwgrond of een herfinanciering nog een lening te krijgen bij het VMSW of het Vlaams Woningfonds (VWF).

Voorwaarden

Om een Vlaamse Woonlening te krijgen, moet de woning in het Vlaamse Gewest liggen en moet je ook nog aan een aantal voorwaarden i.v.m. jouw inkomen, eigendom, leeftijd, financiële draagkracht en verblijf in België voldoen.

Procedure

Om je in te schrijven voor de Vlaamse woonlening, maak je een afspraak met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die de Vlaamse woonlening verstrekt. Zoek een SHM in jouw buurt.

Wanneer je langsgaat bij de SHM is het nuttig volgende documenten mee te brengen:

  • jouw identiteitskaart
  • jouw laatst beschikbare aanslagbiljet
  • een attest betreffende jouw gezinssamenstelling

Bedrag

Het bedrag dat je kan lenen verschilt naargelang de activiteit waarvoor je leent. Er wordt nooit meer geleend dan 100 % van de door de VMSW geschatte verkoopwaarde van het goed en er wordt nooit meer geleend dan de prijs van de verrichting (bv. de aankoopprijs van de woning, de kostprijs van de werken, ...).

De rentevoet is afhankelijk van de marktrente, je inkomen, je gezinstoestand, de activiteit waarvoor je wil lenen en de ligging van de woning.

De huidige rentevoeten liggen tussen 2,00 % en 2,28 %. Het minimumtarief kan nooit lager dan 2,00 %, maar wel hoger. Het tarief kan maandelijks stijgen of dalen.

Neem voor meer informatie contact op met een regionaal kantoor van de VMSW.