Print

Hinder

Milieuklachten

Dringende klachten of hinder kan je steeds doorgeven aan de milieudienst. Vermeld steeds je naam en adres. Buiten onze kantooruren neem je best contact op met de politie.

Sluikstoken - afval verbranden

De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van bijvoorbeeld papier, plastic, piepschuim, autobanden, maar ook van GFT, houtafval en groenresten.

Enkele uitzonderingen:

  • verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in kader van een evenement, mits toestemming van het bestuur en op meer dan 100 meter van bewoning.
  • verbranden van droog onbehandeld hout of vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer of voor gebruik van een barbecuetoestel.

Sluikstorten

Sluikstorten is het doelbewust dumpen van afval. Sluikstorten is onaanvaardbaar. De gemeente biedt iedereen voldoende mogelijkheden om het huisvuil op een ordentelijke manier kwijt te kunnen. Wie toch zijn vuil zo maar ergens achterlaat, wordt aangepakt.

Samen met de politie wordt het afval gecontroleerd. Wanneer een sluikstorter geïdentificeerd wordt, betaalt hij/zij de factuur voor het opruimen en verwerken. Daarnaast riskeert de dader ook een boete.

Een sluikstort opgemerkt? Als het afval op openbaar terrein ligt, stuur dan een e-mail naar de milieudienst. Wij ruimen het zo vlug mogelijk op en trachten de dader te identificeren.

Zwerfvuil

Zwerfvuil is klein afval dat we vaak nonchalant of zonder dat we er bij stilstaan op straat gooien of achterlaten op straat, in een park of een berm. Al die kleine stukjes zwerfvuil zorgen ervoor dat de straten en buurten vuil ogen. Zwerfvuil is ook voor veel burgers een bron van ergernis. Opruimen kost niet alleen veel geld, het vraagt ook heel wat tijd en inzet van mensen en middelen.

In Rijkevorsel worden verenigingen ingezet om zwerfvuil op te ruimen. Zij krijgen hiervoor een toelage. Ieder jaar start het lokaal bestuur een zwerfvuilactie op voor de erkende verenigingen van Rijkevorsel. Via deze actie kunnen de verenigingen een subsidie krijgen door het ophalen van zwerfvuil langsheen de gemeentewegen en de gewestwegen.

Ongedierte

Voor meer info over de bestrijding van ratten, processierupsen of wespennesten kun je terecht op de overzichtspagina dieren.