Print

Recyclagepark

Het gemeentelijk recyclagepark werkt momenteel met een aangepaste dienstverlening.

  • De openingsuren zijn dezelfde als vroeger
  • op asbest na worden alle afvalfracties aanvaard
  • ter plaatse gelden er strikte richtlijnen

Meer info hierover vind je in het nieuwsbericht heropening recyclagepark.

Recyclagepark De Meiren

Het recyclagepark is enkel toegankelijk met een toegangskaart die je kunt verkrijgen aan de onthaalbalie in het gemeentehuis. 

Wil je jouw kaart herladen? Dan kun je ook terecht bij de onthaalbalie van het gemeentehuis of bij de herlaadzuil op het recyclagepark. 

Sinds 2019 is het niet meer mogelijk om het recyclagepark te betreden indien jouw recyclageparkkaart een negatief saldo vertoont. Meer info hierover vind je op deze pagina.

Verhuis je naar een andere gemeente en staat er nog geld op jouw kaart? Laat het ons weten via het invulformulier 'terugbetaling saldo kaart recyclagepark' en de financiële dienst schrijft het bedrag over op jouw rekeningnummer.

Kostprijs

steen- en betonpuin€ 0,03 per kg
tuinafval, snoeihout en boomstronken€ 0,07 per kg
herbruikbaar houtafval€ 0,07 per kg
vlak glas€ 0,07 per kg
PVC€ 0,07 per kg
dwarsliggers (hout)€ 0,125 per kg
eterniet (asbestcement)€ 0,125 per kg
cellenbeton, gyproc, gips, kalk en roofing€ 0,125 per kg
grofvuil€ 0,15 per kg

Snoeihout

Snoeihout kan gratis op het recyclagepark worden afgeleverd in volgende periodes:

  • 16 maart tot en met 31 maart
  • 16 november tot en met 30 november

Enkel takken en stammetjes met een maximale diameter van 10 cm en goed hanteerbaar (dus liefst gebundeld) worden aanvaard.

Snoeiafval als klimop, bladeren, wortels/stronken, lavendel ... kan enkel tegen betaling afgeleverd worden op het recyclagepark.

Bedrijven en zelfstandigen

Het recyclagepark is zowel voor particulieren als voor bedrijven/zelfstandigen enkel toegankelijk via een toegangskaart. Deze kaart is verkrijgbaar aan de onthaalbalie in het gemeentehuis.

Bedrijven en zelfstandigen die hun exploitatie hebben in de gemeente Rijkevorsel kunnen met vergelijkbare huishoudelijke afvalstoffen enkel op dinsdag, woensdag en donderdag terecht op het recyclagepark.