Print

Vrijstelling van vergunning of melding

Voor bepaalde werken heb je, mits voldaan aan een aantal voorwaarden, geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Een tuinhuis plaatsen kan bijvoorbeeld in veel gevallen zonder stedenbouwkundige vergunning. Het is echter belangrijk je goed te informeren, omdat een eventuele vrijstelling altijd afhankelijk is van de concrete voorschriften voor jouw perceel.

Kom langs bij de dienst omgeving in het gemeentehuis om na te vragen of jouw project is vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning. Op de website van Ruimte Vlaanderen vind je een lijst van zaken die vrijgesteld zijn van een vergunning. Meer informatie vind je ook in de brochure over de stedenbouwkundige melding en de vrijstelling van vergunning.