Print

Princiepsaanvraag

Wil je het standpunt van het college van burgemeester en schepen kennen over jouw project?

Bijvoorbeeld:

  • Kan ik een veranda aanbouwen?
  • Kan er op mijn perceel een meergezinswoning gebouwd worden?
  • Kan ik een verharde parkeerplaats maken in mijn voortuin?

Dergelijke vragen kun je aan het college stellen via een princiepsaanvraag. De omgevingsambtenaar evalueert jouw aanvraag binnen de ruimtelijke context en wetgeving en legt je princiepsaanvraag voor aan het college. Zo weet je wat de visie van het lokaal bestuur op je plannen is.

Een princiepsaanvraag biedt je een bepaalde mate van zekerheid dat je bouwaanvraag later vergund zal worden. Als je meer zekerheid wil, kun je een stedenbouwkundig attest aanvragen.

Opgelet: een princiepsaanvraag is nog geen stedenbouwkundige vergunning. Die moet je achteraf nog aanvragen.

Procedure

Er is geen aanvraagformulier voor een princiepsaanvraag. Maak een schets van je plannen met een motivatienota erbij. Hoe concreter je aanvraag, hoe gedetailleerder je dossier geëvalueerd kan worden. Je dient je aanvraag in bij de dienst omgeving.

Een princiepsaavraag is gratis in Rijkevorsel.