Print

Stedenbouwkundig uittreksel

Stedenbouwkundig uittreksel

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet je mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Procedure
  • Je (of jouw notaris) dient jouw aanvraag in bij het gemeentehuis of bezorgt ze per brief aan de gemeente. Als de gemeente de mogelijkheid voorziet, kan de aanvraag ook elektronisch ingediend worden. Sommige gemeenten hebben hiervoor ook een modelformulier.
  • Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van dertig dagen, na de ontvangst van de aanvraag.

Voor meer informatie kun je terecht bij jouw gemeente.

Bij de verkoop van een woning moet je stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Het betreft informatie over stedenbouwkundige vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kun je verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningenregister en het plannenregister.