Aanvraag uittreksel strafregister

Je kunt het document online opvragen en onmiddelijk in jouw mailbox ontvangen met behulp van je elektronische identiteitskaart: https://rijkevorsel.egovflow.be/

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: strafregister@rijkevorsel.be - 03 340 00 30

 

Persoonlijke gegevens
00.00.00-000.00
Telefoon of e-mailadres invullen
Telefoon of e-mailadres invullen
Uittreksel

Welk model heeft u nodig?

  • Model 1 artikel 595: wordt afgeleverd voor gewoon gebruik
  • Model 2 artikel 596.1: wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld
    (Bijvoorbeeld: jachtverlof, wapenvergunning, sportschutter, transportvergunning, goederenvervoer, verzekeringswezen, boekhoudkundige of fiscale beroepen, bedrijfsrevisoren, hoteleigenaar, reisagentschap, drankslijteren,……)
  • Model 3 artikel 596.2: wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit uitoefent die vallen onder opvoeding, psycho- medische en sociale begeleiding, hulpverlening aan jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

 

De aanvraag dient bijgevolg zeer concreet te worden gespecifieerd. Het volstaat bijvoorbeeld niet om louter “sollicitatie” te vermelden in het vak “reden aanvraag”. Benoem de activiteit dus nauwkeurig.

Ingeval van onvoldoende informatie, zal er geen uittreksel kunnen worden opgemaakt.

Het uittreksel uit het strafregister wordt afgeleverd aan de aanvrager op grond van rechten zoals bepaald in art. 10 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De privacyverklaring van het lokaal bestuur Rijkevorsel kun je raadplegen via www.rijkevorsel.be/disclaimer.