Aanvraag premie herbruikbare luiers

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst milieu: milieu@rijkevorsel.be - 03 340 00 20.

Alle informatie, de voorwaarden en de subsidiebedragen van de premie vind je terug in het Subsidiereglement inzake versterking biodiversiteit en duurzaam bouwen (pdf).

Persoonlijke gegevens
Gegevens Kind
Bijlage
Bijlagen worden bij voorkeur meegestuurd met de elektronische aanvraag, maar kunnen ook op de dienst omgeving (ruimtelijke ordening en milieu) worden afgegeven.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Voorwaarden
  • De premie wordt uitbetaald aan de ouders of voogd van een kind, waarvoor de herbruikbare luiers werden aangekocht.
  • De ouders of voogd die de aanvraag indient, moet op datum van inschrijving van het kind in de bevolkingsregisters, inwoner zijn van de gemeente Rijkevorsel.
  • Het tarief van de premie bedraagt € 100.
  • De aanvraag van de premie dient uiterlijk twaalf maanden na de geboorte of adoptie van het kind te worden ingediend
  • De aanvraag moet een aankoopbewijs bevatten van minimum € 200. Het aankoopbewijs mag niet ouder zijn dan één jaar.

De aanvrager

  • verklaart kennis genomen te hebben van het gemeentelijk reglement inzake de versterking van de biodiversiteit en duurzaam bouwen.
  • verklaart in eer en geweten dat het aanvraagformulier correct is ingevuld.
  • geeft toestemming aan de afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen om controle uit te oefenen alvorens over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie.
De privacyverklaring van het lokaal bestuur Rijkevorsel kun je raadplegen via www.rijkevorsel.be/privacy.