Print

Natuurloop De Pomp - Blakheide - Kolonie

Op 23 juni 2021 werd de natuurloop De Pomp-Blakheide-Kolonie officieel ingelopen en ingewandeld in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, Sport Vlaanderen, Sportregio Noorderkempen en de lokale besturen van Rijkevorsel, Beerse en Merksplas. 

De nieuwe looplussen zijn samen 16 km lang en doorkruisen de mooiste natuurgebieden van de gemeenten Rijkevorsel, Beerse en Merksplas.  De 100 % natuurlopen vormen een permanent parcours dat lopers langs unieke natuur brengt. Bedoeling is om mensen al sportend dichter bij de natuur te brengen.

Drie lussen

  • De groene lus van 4,2 km brengt de lopers doorheen De Pomp en start aan het speelpleintje aan de Poelberg in Rijkevorsel
  • De blauwe lus van 6,9 km kun je starten vanaf de parking Blakheide in Beerse of de parking aan de Plantentuin in Merksplas.
  • De rode lus van 5,2 km start dan weer aan Merksplas Kolonie.

De lussen kunnen gecombineerd worden waardoor elke loper er zijn of haar sportieve uitdaging vindt. De natuurgebieden tonen veel verscheidenheid waardoor er heel wat variatie zit in de verschillende parcours.

Download het kaartje met de verschillende omlopen (pdf - 4,95 MB). Of klik op onderstaande afbeelding om de routes in groter formaat te bekijken.

Variatie troef!

Alle drie de natuurgebieden zijn een restant van de historische Ab(t)sheide. Ze strekken zich uit over de gemeenten Rijkevorsel, Beerse en Merksplas. We hopen dat de lopers er tijdens het sporten ook met volle teugen kunnen genieten van de pracht die de natuur hier te bieden heeft

  • De Pomp bestaat uit een gelijknamige kleiput die omgeven wordt door gemengd loofhout en dennenbos. Op de kleiput broeden futen en groeien zeldzame plantensoorten als loos blaasjeskruid en vlottende bies.
  • De Blakheide is een waardevol natuurgebied met naast een grote kleiput (Blak) ook een afwisseling tussen voornamelijk loofbos en een aantal heideveldjes. Natuurinrichtingswerken zorgden er onder andere voor de creatie van open stukken in functie van spontane bosontwikkeling en heideherstel.
  • Merksplas Kolonie: het meer dan 500 ha grote gebied Merksplas Kolonie is op vandaag vooral een plek voor verschillende soorten vogels (o.a. spechten), vleermuizen, insecten en andere bewoners. Kenmerkende dreven, open akkers, vennen en graslanden wisselen elkaar af. Sinds 1999 is het gebied cultureel-historisch erfgoed.