Print

Zelfoogstboerderij Schoongewas wint Milieuprijs 2017

Op vrijdag 9 maart 2018 werd in de raadzaal van het gemeentehuis voor de tweede keer de Milieuprijs van Rijkevorsel uitgereikt. Schoongewas werd bekroond als laureaat en mocht de prijs van € 250 in ontvangst nemen.

Milieuprijs 2017

De milieuprijs is een initiatief van de Rijkevorselse Milieuraad. Het is hun bedoeling om de bevolking te stimuleren om nieuwe concepten, ideeën en acties op vlak van milieu, natuur, duurzaamheid en met betrekking tot het streekproject Kempen2020 (het engagement om 20% CO2 te besparen tegen 2020) uit te werken. Elke inwoner, vereniging, buurt, wijk, school of bedrijf in Rijkevorsel kon zich vorig jaar voor deze prijs kandidaat stellen.

Voor de Milieuprijs 2017 waren er drie kandidaten: De Schakel vzw, de Koninklijke Sint-Jorisgilde Rijkevorsel en zelfoogstboerderij Schoongewas. Tijdens de vergadering van de milieuraad van 17 januari 2018 werd ‘Schoongewas’ als laureaat gekozen.

Winnaar Zelfoogstboerderij Schoongewas

Schoongewas is een zelfoogstboerderij in Rijkevorsel die werkt volgens de principes van CSA – community supported agriculture, wat letterlijk betekent ‘landbouw gedragen door de gemeenschap’. In het voorjaar van 2016 startte Elke Swift met de eerste oogstaandeelhouders. Je kiest als oogstaandeelhouder voor landbouw die op natuurlijke wijze groenten teelt. In ruil voor een bepaalde prijs (afhankelijk van de grootte van je gezin) mag je een heel jaar lang oogsten voor je gezin, wanneer en zo vaak als je zelf wilt, binnen de afspraken.

Op deze manier werkt het Schoongewas ook mee aan de doelstelling van Kempen2020, want:

  • je kiest voor de kortste keten, recht van het veld op het bord
  • je weet dat je voedsel heel weinig kilometers aflegt, in het beste geval fietskilometers
  • je kiest voor ecologische landbouw die zorg draagt voor bodem en milieu, voor onze gezondheid en die van de volgende generaties.

Een dikke proficiat aan Schoongewas met de Milieuprijs 2017 en tevens een gemeende dankjewel aan alle kandidaten voor hun deelname en hun inzet om te werken rond de doelstellingen van Kempen2020.