Print

Rijkevorsel is een twee sterren bijenvriendelijke gemeente!

Nieuwsbericht 17 december 2018

Rijkevorsel heeft bij de eerste deelname aan de wedstrijd van 'Bijenvriendelijkste gemeente in Vlaanderen' meteen een label met twee bijtjes ontvangen. Onze gemeente mag zich dus een jaar lang de titel aanmeten van 'twee sterren bijenvriendelijke gemeente'. Een mooie bekroning voor alle initiatieven om de bijenpopulatie in Rijkevorsel te versterken!

Wedstrijd Bijenvriendelijkste gemeente 

De 'Week van de Bij', een initiatief van het Departement Omgeving, ging voor de vierde maal op zoek naar de ‘Bijenvriendelijkste gemeente’ in Vlaanderen. De wedstrijd kadert in de ‘Groene Lente’ van de Vereniging voor Openbaar Groen, die de zoektocht naar de bijenvriendelijkste gemeente in opdracht van het Departement Omgeving uitvoert. 

In 2018 namen 50 gemeenten deel aan de wedstrijd Bijenvriendelijkste gemeente. Ze kregen afgelopen zomer allemaal het bezoek van een jury, die uiteindelijk 42 gemeenten nomineerde. Bij de beoordeling werd er rekening gehouden met de bewuste keuze voor bijenvriendelijk groenbeheer (later snoeien, maaien), het aanplanten van extra  bomen, struiken en kruiden voor bijen en de communicatie om dit positief en zichtbaar in de kijker te zetten. Ook het ondertekenen van het bijencharter, de opmaak van een bijenplan en speciale extra inspanningen werden in rekening gebracht.

Laureaten

De stad Genk werd verkozen als bijenvriendelijskte gemeente en is zo de vierde winnaar na Beernem (2017), Beveren (2016) en Knokke-Heist (2015). Chocolatier en bijenliefhebber Dominique Persoone reikte als peter van Week van de Bij de prijs uit.

Naast de winnaar kregen alle laureaten voor hun inspanningen voor de bij een label met één, twee of drie bijtjes. Dit jaar mogen twaalf gemeenten zich een drie sterren bijengemeente noemen, tien gemeenten verdienen dit jaar twee bijen en de overige twintig één bijtje.

Voor Rijkevorsel was het de eerste deelname aan de wedstrijd. Desondanks mocht onze gemeente meteen een label met twee bijen in ontvangst nemen. Een mooie bekroning voor alle initiatieven om de bijenpopulatie in Rijkevorsel te versterken! Uiteraard is dit ook een motivatie om deze weg verder in te slaan en de doelstellingen van het gemeentelijk bijenplan blijvend te ondersteunen of zelfs uit te bouwen.

Gemeentelijk bijenplan

De gemeente Rijkevorsel kent een jarenlange traditie in het ondersteunen van biodiversiteit in het algemeen en de bijen in het bijzonder. Al in het jaar 1947 startte de bijengilde Sint-Ambrosius met hun werking. In 2013 bouwde de gilde met LEADER-subsidies en ondersteuning van o.a. de gemeente Rijkevorsel het bijencentrum De Raam aan de Keirschothoeveweg. 

Ondanks de succesvolle werking van Bijencentrum De Raam en de blijvende aandacht van het lokaal bestuur van Rijkevorsel, moeten we vaststellen dat de biodiversiteit en de bijenpopulatie in het bijzonder verder achteruit blijven gaan. Het bestuur besliste om hier nog sterker op in te zetten met de realisatie van een gemeentelijk bijenplan.

In het bijenplan staan concrete acties opgesomd om de insecten in Rijkevorsel en de bijenpopulatie in het bijzonder te versterken. Enerzijds zijn er acties om alle inwoners, bedrijven en organisaties te sensibiliseren. Anderzijds werkt ook de gemeente zelf bij het beheer van het openbaar domein aan de doelstellingen van het bijenplan.

Meer info

Meer info over het bijenplan vind je op www.rijkevorsel.be/bijenplan of bel naar 03 340 00 27.