Print

Park site Sas krijgt vorm

Nieuwsbericht 3 mei 2022

Het lokaal bestuur is op de site Sas gestart met de aanleg van het park, dat ongeveer 1,7 hectare groot zal zijn. In het noorden, grenzend aan het natuurgebied, is het de bedoeling dat inwoners aangenaam kunnen vertoeven in een omgeving waar de natuur centraal staat. In de recreatiezone die aansluit op het woonproject en de centrale strook ligt de nadruk eerder op ontmoeten, spelen en bewegen.

Dit voorjaar werden de grondwerken, o.a. het bufferbekken en de speelberg, al uitgevoerd. Recent is ook een breed pad aangelegd, dat de scheiding tussen bovenvermelde zones vormt en het natuurpark toegankelijk moet maken voor de buurtbewoners. Daarnaast zullen ook de grasvelden ingezaaid worden en voorziet het bestuur de geplande betonnen verhardingen (bv. voor de picknick- en rustplaatsen).

Tijdens het volgende plantseizoen in het najaar start het lokaal bestuur met de aanplanting van bomen, struiken, een houtkant en
de aanleg van een vlonderpad. Een aantal bomen zullen gerooid worden, maar uiteraard worden deze vervangen door nieuwe exemplaren. Met deze ingrepen willen we komen tot een geïntegreerd geheel met aandacht voor biodiversiteit en een doordachte waterhuishouding.

De recreatiezone in het groen omvat een polyvalente ruimte voor diverse activiteiten en een speelzone met speeltuin. De inrichting van de speeltuin is gepland in het voorjaar van 2023. Studenten van de Thomas More Hogeschool zullen het ontwerp en de plaatsing van de speeltoestellen voor hun rekening nemen, net zoals ze enkele jaren geleden gedaan hebben in de Kinderclub in het centrum.

Meer info
www.rijkevorsel.be/sas

Klik op de afbeelding om deze in groter formaat te bekijken.