Print

Landbouwprijs Rijkevorsel

Nieuwsbericht 4 mei 2023

Het lokaal bestuur ondertekende samen met alle 29 andere Kempense gemeenten het streekproject Kempen2030. Doel van dit project is om 40 % CO2 te besparen tegen 2030 en in te zetten op klimaatadaptie. 

De GECORO van Rijkevorsel engageert zich alvast voor dit project en reikt jaarlijks een prijs uit voor projecten/initiatieven die kaderen in het gemeentelijk klimaatactieplan. Dit jaar zal een ‘landbouwprijs’ worden uitgereikt specifiek gericht naar land- of tuinbouwbedrijven.

Wat moet je doen om kans te maken?

Met dit initiatief wil men het bewustzijn van deze bedrijven op vlak van milieu, natuur en duurzaamheid aanmoedigen. Dit jaar kan de prijs gewonnen worden door een land- of tuinbouwbedrijf om één van de volgende redenen:

  • nieuwe ideeën of projecten hebben die passen in het streekproject Kempen2030
  • een opmerkelijke prestatie op het vlak van milieu of duurzaamheid te hebben geleverd
  • initiatieven hebben genomen om waardevolle milieu- en/of natuurprojecten te realiseren
  • nieuwe ideeën hebben voor de verbetering van bestaande projecten

Wie komt in aanmerking?

  • de land- of tuinbouwer moet in Rijkevorsel wonen
  • het bedrijf moet gevestigd zijn in Rijkevorsel
  • het milieu-, natuur-, of duurzaamheidsproject moet uitgevoerd zijn op het grondgebied van Rijkevorsel
  • het bedrijf kan zichzelf kandidaat stellen maar kan ook worden voorgedragen door derden

De GECORO voorziet een geldprijs van € 250 voor de winnaar.

Kandidaturen moeten uiterlijk tegen 1 november 2023 schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de GECORO, p/a GECORO Rijkevorsel, Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel, of via e-mail naar omgeving@rijkevorsel.be. De kandidaturen moeten gemotiveerd zijn met een korte omschrijving van het project en eventueel enkele foto’s.

Meer informatie over het streekproject Kempen2030 vind je op de website www.kempen2030.be.