Een toekomst voor de Aster Berkhofbibliotheek

Alle info over 100 jaar Aster Berkhof vind je op www.rijkevorsel.be/100jaarAB.

 

Nieuwsbericht 9 oktober 2019

Vanaf 1 januari 2020 zal de Aster Berkhofbibliotheek in Sint-Jozef Rijkevorsel alleen nog op afspraak toegankelijk zijn voor klasbezoeken. Daarnaast start het lokaal bestuur een nieuwe bibliotheekwerking op, waarbij op vraag van de bibliotheekbezoeker gewerkt zal worden.

Aster Berkhofbibliotheek blijft open voor klasbezoeken

De grootste groep bezoekers van de Aster Berkhofbibliotheek zijn de klassen. In 2018 kwamen er maandelijks gemiddeld 13 klassen naar de Aster Berkhofbibliotheek, altijd op vooraf afgesproken uren en dagen. Naast deze klassen bezoeken nog gemiddeld 190 leners per jaar de Aster Berkhofbibliotheek, een aantal dat jaarlijks verder afneemt. Ter vergelijking, in de Leo Pleysierbibliotheek in het centrum van Rijkevorsel komen er maandelijks ruim 30 klassen op bezoek. Daarnaast bezoeken gemiddeld 4120 unieke bezoekers jaarlijks de hoofdbibliotheek.

Op basis van deze gegevens is de beslissing genomen om de Aster Berkhofbibliotheek te sluiten voor individuele bezoekers. De bibliotheek blijft wel in gebruik voor klasbezoeken voor de nabijgelegen lagere school Het Kompas. In samenspraak met de school zal een planning opgemaakt worden voor bibliotheekbezoeken door de klassen.

Nieuwe bibliotheekwerking voor minder mobiele bibliotheekbezoekers

Daarnaast wil het lokaal bestuur de minder mobiele bibliotheekbezoekers niet in de kou zetten. In Rijkevorsel zijn er bibliotheekbezoekers die (tijdelijk) niet tot in de bibliotheek raken. Daarom starten we op termijn een nieuwe bibliotheekwerking op, waarbij op vraag van de bibbezoeker gewerkt zal worden. Een rondvraag bij de bezoekers zal de basis vormen voor de verdere praktische afspraken hierover.