Print

Bestuur en inwoners zetten zone 30 in de kijker

nieuwsbericht donderdag 20 september 2018

De gemeente Rijkevorsel zet tijdens de Week van de Mobiliteit de zone 30 in de schoolomgevingen op originele wijze in de kijker. Op de diftar-containers van de inwoners in de buurt van een school verschijnen er op vrijdag 21 september stickers met daarop de maximumsnelheid van 30 km per uur. Met deze actie - een primeur voor België – wil het bestuur de verkeersveiligheid in en rond de scholen blijvend onder de aandacht brengen.

Stickeractie zone 30

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel maakt al jaren werk van verkeersveiligheid in de gemeente en in het bijzonder in de schoolomgevingen. Sinds vele jaren is er in en rond de scholen een zone 30 van kracht, maar al te vaak stellen we vast dat niet alle bestuurders deze respecteren. Om deze zone 30 in de schoolomgevingen extra in de kijker te zetten, heeft het bestuur de hulp ingeroepen van de inwoners.

Alle Rijkevorselnaren die in de buurt van een school wonen, hebben van de gemeente stickers ontvangen met daarop een afbeelding van het verkeersbord dat de maximale snelheid van 30 km per uur aangeeft. Aan de inwoners werd gevraagd om deze stickers aan beide zijden van de diftar-containers te plakken. Op die manier brengen ze bij elke ophaling van één van de containers (grijze, groene en gele) de zone 30 extra onder de aandacht.

Een primeur voor België

De stickeractie is een primeur voor België. De eerste fase van de campagne concentreert zich op de straten waar een zone 30 van kracht is in en rond de scholen. In een later stadium zal de actie ook uitgebreid worden naar andere gebieden waar een zone 30 geldt.

De stickers zullen voor het eerst in het straatbeeld zichtbaar zijn bij de GFT-ophaling op vrijdag 21 september. Op deze dag organiseren de scholen in Rijkevorsel ook hun jaarlijkse STRAP-dag waarbij alle leerlingen worden aangemoedigd om te stappen, te fietsen of te carpoolen naar school.

De gemeente hoopt dat bestuurders dankzij de stickers daadwerkelijk hun maximumsnelheid zullen aanpassen. Verder wil het bestuur alle inwoners die de stickers op hun diftar-container hebben gekleefd van harte bedanken. Samen zetten we ons in voor meer verkeersveiligheid!