Print

Afvalpreventie

 

Wie afval vermijdt, hoeft het niet kwijt!

In tegenstelling tot vroeger leven we nu in een echte consumptiemaatschappij. Het aanbod van goederen is enorm uitgebreid en dit zorgt ervoor dat we dagelijks een hoeveelheid afval produceren. Hoewel er meer en meer afval selectief wordt ingezameld en verwerkt, blijft de productie van afval toenemen.  De enige oplossing voor het afvalprobleem is dan ook afval vermijden!

Indien afval toch onvermijdelijk is, kan je best zoveel mogelijk hergebruiken en recycleren. Wat voor de ene persoon afval is, kan voor iemand anders nog bruikbaar zijn.