Print

Verkavelingswijziging

Vanaf 1 januari 2018 worden ingediende aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen behandeld volgens de procedure van de omgevingsvergunning.

Als je een perceel in een verkaveling hebt en je niet akkoord bent met de stedenbouwkundige voorschriften of de perceelsindeling van die verkaveling, kan je een aanvraag doen om de verkaveling te wijzigen (bijvoorbeeld om de bouwzone te verschuiven).

Voorwaarden

Voordat je de verkavelingswijziging indient, moet je alle andere eigenaars van een kavel binnen dezelfde verkaveling op de hoogte brengen van de wijziging die je wil aanvragen.

Procedure

Je vraagt de wijziging aan aan de hand van het aanvraagformulier voor een verkavelingswijziging. Hou rekening met een maximale behandelingstermijn van 150 dagen.

Wat meebrengen?

Wat je bij je aanvraag voor een verkavelingswijziging moet voegen, is bepaald in het uitvoeringsbesluit over de dossiersamenstelling voor een verkavelingsaanvraag. Op de website van Ruimte Vlaanderen vind je meer uitleg over de aanvraagprocedure.

Prijs

Een verkavelingswijziging aanvragen kost € 10 in Rijkevorsel. Als er bij je verkavelingswijziging een nieuw lot gecreëerd wordt, zijn er mogelijk wel kosten om de nutsvoorzieningen door te trekken naar het nieuwe lot.

Uitzonderingen

Bij beperkte afwijkingen van de verkavelingsvoorschriften heb je geen verkavelingswijziging nodig. Die kan je aanvragen met een 'afwijking' bij je aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat beperkte afwijkingen enkel kunnen gaan over voorschriften met betrekking tot perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen.

Regelgeving

Uitvoeringsbesluit - de dossiersamenstelling van een verkavelingsaanvraag