Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning
 

Opdeling bekendmakingen omgeving

 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen
 3. Overige bekendmakingen

 

Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek Oostmalsesteenweg 204

 • Dossiernummer: OMV-2023-099
 • Aanvrager: de heer Dirk Carnas namens E.B.R. (Ebema Beton Rijkevorsel) nv
 • Onderwerp: het bouwen van een nieuw kantoorgebouw en het bekleden van bestaande kantoorgebouw met gevelstrips
 • Periode van inzage: van 7 september 2023 tot en met 6 oktober 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek Gaston Lambrechtsstraat 5

 • Dossiernummer: OMV-2023-082
 • Aanvrager: de heer Ole Lagatie
 • Onderwerp: de regularisatie van een terrasoverkapping
 • Periode van inzage: van 8 september 2023 tot en met 7 oktober 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek Heesbeekweg 14

 • Dossiernummer:  OMV-2023-068
 • Aanvrager:  mevrouw Nathalie De Wolf
 • Onderwerp: het slopen van een afdak, het uitbreiden van een veeartsenijkundige kliniek door het bouwen van een paardenstal met uitlooppiste en opslagruimte, het plaatsen van een mestvaalt en stapmolen, het aanleggen van verhardingen en infiltratievoorziening, de overname van de grondwaterwinning, het aanvragen van klasse 2 en 3 rubrieken voor opslag van hooi en stro, gevaarlijke producten in kleinverpakkingen, vaste mest en mestsappen en het exploiteren van een ki-labo.
 • Periode van inzage: van 2 oktober 2023 tot en met 31 oktober 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek Sint-Lenaartsesteenweg 73/A

 • Dossiernummer: OMV-2023-101 
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Janssens Lorenz en Marijnissen Sanne
 • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met carport en het oprichten van een bijgebouw
 • Periode van inzage:  van 2 oktober 2023 tot en met 31 oktober 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek Bolk en Neerven

 • Dossiernummer: OMV-2023-115
 • Aanvrager: de heer Adams Bart, mevrouw Cuylaerts Dorien, mevrouw Verschueren Joke en de heer Van Aperen Marc
 • Onderwerp: de vernieuwing van een wegbrug Neerven/Bolk te Hoogstraten en Rijkevorsel
 • Periode van inzage: van 5 oktober 2023 tot en met 3 november 2023

 

Bekendmakingen van beslissingen

Bekendmaking omgevingsvergunning Bremstraat 26

 • Dossiernummer: OMV-2023-072
 • Aanvrager: Armonea nv
 • Onderwerp: het slopen van een bestaande fietsenstalling en het bouwen van een nieuwe fietsenstalling
 • Periode van inzage: van 13 september 2023 tot en met 12 oktober 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Otterdaelstraat 47

 • Dossiernummer: OMV-2023-041
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Sterkens Wout en Vereecken Ellen
 • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en het verharden van de oprit
 • Periode van inzage: van 13 september 2023 tot en met 12 oktober 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Looiweg 92

 • Dossiernummer: OMV-2023-065
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Sprangers Kristof en Dockx Hanne
 • Onderwerp: het slopen van bijgebouwen, het verwijderen van verhardingen, het kappen van bomen en het verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning en het aanleggen van nieuwe verhardingen en twee parkeerplaatsen
 • Periode van inzage: van 13 september 2023 tot en met 12 oktober 2023

Bekendmaking meldingsakte Achtel 8

 • Dossiernummer: OMV-2023-100
 • Aanvrager: de heer Nick Adriaensen
 • Onderwerp: bronbemaling voor het bouwen van een kelder
 • Periode van inzage: van 16 september 2023 tot en met 15 oktober 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Berkenrijs 4

 • Dossiernummer: OMV-2023-025
 • Aanvrager: Salmeir bvba
 • Onderwerp: het veranderen door uitbreiding en wijziging glastuinbouwbedrijf
 • Periode van inzage: van 16 september 2023 tot en met 15 oktober 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Merksplassesteenweg 100 bus 0001, 0002, 0003, 0004 en 0005

 • Dossiernummer: OMV-2023-002
 • Aanvrager: Immo Bel Air nv
 • Onderwerp: het bouwen van een handelspand met 5 units en ondergrondse garages, het aanleggen van parkeerplaatsen en terreinverhardingen en het aanleggen van een groenscherm
 • Periode van inzage: van 16 september 2023 tot en met 15 oktober 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Vinkenpad 7 en 9

 • Dossiernummer: OMV-VK-618
 • Aanvrager: mevrouw Maria Ribbens
 • Onderwerp: het afsplitsen van een perceel voor halfopen bebouwing, het vellen van 2 hoogstammige bomen en het verwijderen van verhardingen
 • Periode van inzage: van 20 september 2023 tot en met 19 oktober 2023

Bekendmaking meldingsakte Bavelstraat 7

 • Dossiernummer: OMV-2023-102
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Jef en Charlotte Huet - Swaegers
 • Onderwerp: het creëren van 2 nieuwe raamopeningen in de zijgevel van een bestaande vrijstaande eengezinswoning
 • Periode van inzage: van 20 september 2023 tot en met 19 oktober 2023

Bekendmaking meldingsakte Otterdaelstraat 47

 • Dossiernummer: OMV-2023-107
 • Aanvrager: de heer Wout Sterkens
 • Onderwerp: Bronbemaling voor een kelder van een woning
 • Periode van inzage: van 27 september 2023 tot en met 26 oktober 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Kerkakker 16

 • Dossiernummer: OMV-2023-052
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Lanckbeen Glenn en Vermeiren Kristen
 • Onderwerp: het bouwen van een woning met bijgebouw en het aanleggen van 2 autostaanplaatsen in de voortuin
 • Periode van inzage: van 27 september 2023 tot en met 26 oktober 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Meir 2, 4, 6, 8, Sint-Jozef 47 en 52

 • Dossiernummer: OMV-2023-070
 • Aanvrager: BEHEER QUIRIJNEN NV
 • Onderwerp: hernieuwde aanvraag aanleg verharding
 • Periode van inzage: van 27 september 2023 tot en met 26 oktober 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Sint-Jozef 48A, 48B en 48C

 • Dossiernummer: OMV-VK-617
 • Aanvrager: BEHEER QUIRIJNEN NV
 • Onderwerp: het verkavelen van gronden in 3 loten voor gesloten bebouwing
 • Periode van inzage: van 27 september 2023 tot en met 26 oktober 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Oostmalsesteenweg 74B

 • Dossiernummer: OMV-2023-075
 • Aanvrager:  de heer en mevrouw de heer en mevrouw Van Den Heuvel Bert en Verhaert Tiffany
 • Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning en tuinberging
 • Periode van inzage: van 4 oktober 2023 tot en met 2 november 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Molenstraat 81

 • Dossiernummer: OMV-2023-077
 • Aanvrager:  mevrouw Elien Lambregts
 • Onderwerp: het bouwen van een bijgebouw en het aanleggen van verhardingen
 • Periode van inzage: van 4 oktober 2023 tot en met 2 november 2023

 

Overige bekendmakingen

Bekendmaking besluit sectorale voorwaarden windturbines

De Vlaamse Regering heeft op 7 juli 2023 een besluit met sectorale milieuvoorwaarden vastgesteld, die van toepassing zijn op alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie in Vlaanderen. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale voorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst die bij titel II van het VLAREM is gevoegd.

In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden op mens en milieu onderzocht. Het Team Omgevingseffecten (team Mer) keurde het plan-MER goed op 21 april 2023.
U kunt volgende documenten raadplegen:

 • het besluit voor sectorale voorwaarden windturbines
 • het bijhorende plan-MER
 • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage

Via de volgende kanalen:

Deze bekendmaking blijft uithangen van 14 augustus 2023 tot en met 16 oktober 2023.

---------------------------------------------------------------

Inspraakportaal van de Vlaamse Overheid

Op het portaal inspraak.omgeving.vlaanderen.be van de Vlaamse overheid vind je alle informatie over lopende inspraakperiodes terug. Het gaat over:  

 • gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op jouw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Op het portaal kun je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.