Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning

Indien je tijdens de periode van de toepassing van het nooddecreet (24 maart tem 24 april) een dossier hebt ingediend, of jouw dossier in behandeling was bij de bevoegde overheid, kunnen de termijnen voor beslissing en/of administratief beroep verlengd zijn. Je kunt voor meer informatie contact opnemen met de dienst omgeving via omgeving@rijkevorsel.be.
 

Opdeling bekendmakingen omgeving:
 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen

Openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek 'Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027'

 • Periode van inzage: van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021

Openbaar onderzoek Oostmalsesteenweg 240

 • Dossiernummer: OMV-2020-116
 • ​Aanvrager: STAL ROMBOUTS-KOROMPIS
 • Onderwerp: het bouwen nieuwe paardenstallen en africhtingshal en stapmolen, het aanleggen van een buitenpiste, stapmolen, mestopslag en bijhorende erfverhardingen en het aanvragen van een ingedeelde inrichting of activiteit
 • Periode van inzage: van 26 september  2020 tot en met 25 oktober 2020

Openbaar onderzoek Sterstraat ZN

 • Dossiernummer: OMV-BS-004-9
 • ​Aanvrager: Studiebureel Raeymaekers
 • Onderwerp: het bijstellen van lot 26 van verkaveling 004, het vormen van 2 loten voor open bebouwing
 • Periode van inzage: van 26 september  2020 tot en met 25 oktober 2020

Openbaar onderzoek Heibraak 5

 • Dossiernummer: OMV-2020-120
 • ​Aanvrager: Haest Kurt
 • Onderwerp: het bouwen van een tuinhuis
 • Periode van inzage: van 03 oktober 2020 tot en met 01 november 2020

Openbaar onderzoek Beersebaan 44

 • Dossiernummer: OMV-2020-131
 • ​Aanvrager: Guns Guy
 • Onderwerp: het wijzigen van de functie van de bestaande loods
 • Periode van inzage: van 24 oktober 2020 tot en met 22 november 2020

Bekendmakingen van beslissingen

Bekendmaking meldingsakte Bolksedijk 23

 • Dossiernummer: OMV-2020-112
 • Aanvrager: Raeymaekers Gerrit
 • Onderwerp: het aanbouwen van een veranda en pergola
 • Periode van inzage: van 24 september 2020 tot en met 23 oktober 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Hoogstraatsesteenweg 98

 • Dossiernummer: OMV-2020-077
 • Aanvrager: Van Dooren Evelien en Sprangers Danny
 • Onderwerp: het uitbreiden van een bestaande eengezinswoning
 • Periode van inzage: van 24 september 2020 tot en met 23 oktober 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Merksplassesteenweg ZN

 • Dossiernummer: OMV-2020-048
 • Aanvrager: F&S Invest
 • Onderwerp: het uitbreiden van de parking
 • Periode van inzage: van 24 september 2020 tot en met 23 oktober 2020

Bekendmaking Iventarisatie leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten 2020

 • Onderwerp: de geregistreerde onroerende goederen opgenomen als leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen en gelegen op het grondgebied van de gemeente Rijkevorsel
 • Periode van inzage: van 30 september 2020 tot en met 30 oktober 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Berkenrijs ZN

 • Dossiernummer: OMV-2019-207
 • Aanvrager: Lokaal bestuur Rijkevorsel
 • Onderwerp: het aanleggen van een fietspad en uitwijkstroken
 • Periode van inzage: van 03 oktober 2020 tot en met 01 november 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Looiweg 72A

 • Dossiernummer: OMV-VK-595
 • Aanvrager: Van Leuven Conny en Van Leuven Walterus
 • Onderwerp: het afsplitsen van een lot voor half open bebouwing
 • Periode van inzage: van 06 oktober 2020 tot en met 04 november 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Achtelsestraat 2

 • Dossiernummer: OMV-2020-108
 • Aanvrager: Van Aert Lore
 • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met carport en berging
 • Periode van inzage: van 06 oktober 2020 tot en met 04 november 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Veldstraat 36

 • Dossiernummer: OMV-2020-080
 • Aanvrager: Bleys Lars
 • Onderwerp: het regulariseren van de bouwdiepte van de woning, het slopen van de bestaande veranda en het bouwen van een nieuwe veranda
 • Periode van inzage: van 06 oktober 2020 tot en met 04 november 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Oude Baan ZN

 • Dossiernummer: OMV-2020-099
 • Aanvrager: Tuinderij Joosen
 • Onderwerp: het beperkt veranderen van een glastuinbouwbedrijf (regularisatie WKK)
 • Periode van inzage: van 06 oktober 2020 tot en met 04 november 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Vijversweg 4-6

 • Dossiernummer: OMV-2020-078
 • Aanvrager: Hermans Heftrucks bvba
 • Onderwerp: het verwijderen van bestaande beplanting, het verbreden van toegangen, het verwijderen en vervangen van hekwerk en het ophogen van het terrein
 • Periode van inzage: van 10 oktober 2020 tot en met 08 november 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Hoge-Heideweg 136A en 136B

 • Dossiernummer: OMV-BS-092-7
 • Aanvrager: Van de Mierop Roger
 • Onderwerp: het bijstellen van lot 18 uit verkaveling 092, het vormen van 2 loten voor open bebouwing
 • Periode van inzage: van 10 oktober 2020 tot en met 08 november 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Maanstraat 3

 • Dossiernummer: OMV-2020-086
 • Aanvrager: Dufraing Danny en Van Erwegen Christel
 • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en een tuinberging
 • Periode van inzage: van 17 oktober 2020 tot en met 15 november 2020

Bekendmaking meldingsakte Oude Baan 3

 • Dossiernummer: OMV-2020-124
 • Aanvrager: Vermeiren May
 • Onderwerp: overname  rundveebedrijf
 • Periode van inzage: van 24 oktober 2020 tot en met 22 november 2020

Bekendmaking meldingsakte Moerenweg 2

 • Dossiernummer: OMV-2020-135
 • Aanvrager: Van Thournout Ilse
 • Onderwerp: het aanbouwen van een veranda
 • Periode van inzage: van 24 oktober 2020 tot en met 22 november 2020

Bekendmaking meldingsakte Stevennekens 116

 • Dossiernummer: OMV-2020-129
 • Aanvrager: FLEERIJNS BVBA
 • Onderwerp: melding onderhoud en herstel kleine metaalbewerkingsmachines
 • Periode van inzage: van 24 oktober 2020 tot en met 22 november 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Achtel 78A, 80A en 80B

 • Dossiernummer: OMV-VK-596
 • Aanvrager: De Weerdt Angelina, De Weerdt Robertus en De Weerdt Eddy
 • Onderwerp: het vormen van 3 loten voor open bebouwing
 • Periode van inzage: van 24 oktober 2020 tot en met 22 november 2020