Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning

Indien je tijdens de periode van de toepassing van het nooddecreet (24 maart tem 24 april) een dossier hebt ingediend, of jouw dossier in behandeling was bij de bevoegde overheid, kunnen de termijnen voor beslissing en/of administratief beroep verlengd zijn. Je kunt voor meer informatie contact opnemen met de dienst omgeving via omgeving@rijkevorsel.be.
 

Opdeling bekendmakingen omgeving:
 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen
 3. Startnota GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)

 

Openbare onderzoeken

  Onderzoek aanvraag M.I.P. Solutions

  • Dossiernummer: OMV-2021-045
  • Aanvrager: M.I.P. Solutions
  • Onderwerp: wijziging bijzonder voorwaarde
  • Periode van inzage: van 9 april 2021 tot en met 8 mei 2021

  Onderzoek aanvraag Heibraak 9

  • Dossiernummer: OMV-2021-033
  • Aanvrager: Renders Dries
  • Onderwerp: het bouwen van een bijgebouw
  • Periode van inzage: van 10 april 2021 tot en met 09 mei 2021

  Openbaar onderzoek aanvraag Otterdaelstraat ZN

  • Dossiernummer: OMV-2021-021
  • Aanvrager: DIM Projecten BV
  • Onderwerp: de functiewijziging van bestaande stalling en machineloods naar opslagloods, het regulariseren van verhardingen en het aanleggen van een groenscherm
  • Periode van inzage: van 19 april 2021 tot en met 18 mei 2021

  Onderzoek Toegankelijkheidsregeling natuurdomein De Volharding

  • Kaart Toegankelijkheidsregeling
  • Aanvrager: Agentschap Natuur en Bos
  • Onderwerp: Ontwerp Toegankelijkheidsregeling natuurdomein De Volharding
  • Periode van inzage: van 23 maart 2021 tot en met 23 april 2021

   

  Bekendmakingen van beslissingen

  Bekendmaking omgevingsvergunning Maanstraat 5

  • Dossiernummer: OMV-2020-173
  • Aanvrager: Van Nyen Tim en Van Weert Gitte
  • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
  • Periode van inzage: van 20 maart 2021 tot en met 18 april 2021

  Bekendmaking omgevingsvergunning Heerbaan 7

  • Dossiernummer: OMV-2020-173
  • Aanvrager: Van Dijck Rudy
  • Onderwerp: het aanleggen van de tuin met terras, verhardingen en vijver
  • Periode van inzage: van 20 maart 2021 tot en met 18 april 2021

  Bekendmaking omgevingsvergunning Oude Braak 6

  • Dossiernummer: OMV-2020-151
  • Aanvrager: Godrie Katleen
  • Onderwerp: het bouwen van een half open eengezinswoning en een garage en het aanvragen van een bronbemaling
  • Periode van inzage: van 20 maart 2021 tot en met 18 april 2021

  Bekendmaking omgevingsvergunning Hoge-Heideweg 46

  • Dossiernummer: OMV-2020-154
  • Aanvrager: Verbeuren Glen en Van gestel Ans
  • Onderwerp: het bouwen van een half open eengezinswoning met inpandige garage
  • Periode van inzage: van 20 maart 2021 tot en met 18 april 2021

  Bekendmaking omgevingsvergunning Hoogstraatsesteenweg 87

  • Dossiernummer: OMV-2020-180
  • Aanvrager: Vande Wiele Bruno Germain en Roos Hildegard
  • Onderwerp: het wijzigen van de bestaande terrasoverkapping
  • Periode van inzage: van 20 maart 2021 tot en met 18 april 2021

  Bekendmaking omgevingsvergunning Molenstraat 56

  • Dossiernummer: OMV-2020-181
  • Aanvrager: Govers Maria en Cleymans Luc
  • Onderwerp: het slopen van de bestaande woning en garage en het bouwen van een nieuwe half open eengezinswoning
  • Periode van inzage: van 26 maart 2021 tot en met 24 april 2021

  Bekendmaking omgevingsvergunning Drijhoek 37

  • Dossiernummer: OMV-2021-001
  • Aanvrager: Vervoort Peter
  • Onderwerp: het slopen van een bestaande luifel en het bouwen van een garage
  • Periode van inzage: van 26 maart 2021 tot en met 24 april 2021

  Bekendmaking omgevingsvergunning Prinsenpad 50

  • Dossiernummer: OMV-2021-011
  • Aanvrager: Lokaal bestuur Rijkevorsel
  • Onderwerp: het kappen en heraanplanten van bomen
  • Periode van inzage: van 26 maart 2021 tot en met 24 april 2021

  Bekendmaking omgevingsvergunning Heibraak 24

  • Dossiernummer: OMV-2020-168
  • Aanvrager: Marissen maarten en Bitter Valerie
  • Onderwerp: het bouwen van een half open eengezinswoning
  • Periode van inzage: van 26 maart 2021 tot en met 24 april 2021

  Bekendmaking omgevingsvergunning Oostmalsesteenweg 220

  • Dossiernummer: OMV-2020-179
  • Aanvrager: Bouwonderneming Ooms NV
  • Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van het bestaande werkhuis
  • Periode van inzage: van 26 maart 2021 tot en met 24 april 2021

  Startnota Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)

  Publieke raadpleging van 2 maart 2021 tot 30 april 2021

  De Vlaamse overheid maakt een uitvoeringsplan om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de Antwerpse haven tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied. Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld kunnen worden aangelegd.

  Reageren op de startnota kan tot 30 april 2021 via omgeving.vlaanderen.be.

  Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met het voorgestelde noordelijke tracé en zal bezwaar indienen bij de dienst omgeving Vlaanderen. Het college spoort inwoners aan om eveneens een bezwaar in te dienen indien zij niet akkoord zijn met de startnota van het GRUP. In het nieuwsbericht op de website staat een voorbeeldtekst die inwoners kunnen overnemen en waar nodig aanpassen.

  Infomoment

  Volg het digitaal infomoment op 25 en 30 maart en op 6, 8, 13, 15, 20 en 22 april 2021 van 19.00 tot 21.00 u. Inschrijven is verplicht via de website.

  Download hier de flyer over de leidingstraat (pdf)

  Meer info verneem je ook in het nieuwsbericht op de website.