Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning.

Opdeling bekendmakingen omgeving:
 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen

Openbare onderzoeken

Omgevingsvergunning Markweg 8

 • Aanvrager: Jan Fleerakkers en Maria Sterkens
 • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
 • Periode van inzage: van 22 december 2018 tot en met 20 januari 2019

ontwerplijst zwemwateren

 • Aanvrager: Vlaamse Milieumaatschappij
 • Onderwerp: ontwerplijst zwemwater in functie van de zwemwaterrichtlijn
 • Periode van inzage: van 21 december 2018 tot en met 20 januari 2019

waterbeheerplanning

 • Aanvrager: Integraal waterbeleid
 • Onderwerp: ontwerp waterbeleidsnota
 • Periode van inzage: van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019

Omgevingsvergunning Grote Driesen 3

 • Aanvrager: Pieter Van Hoeck
 • Onderwerp: het bouwen van een melkveestal en een loods, het slopen van stallen, het aanleggen van betonverharding, het regulariseren van torensilo's en het plaatsen van een elektriciteitscabine en aanleggen van een infiltratiezone
 • Periode van inzage: van 28 december 2018 tot en met 26 januari 2019

Omgevingsvergunning Merret 16

 • Aanvrager: Joanna Renders en Franciscus Sommen
 • Onderwerp: het vormen van 3 loten voor open bebouwing na het slopen van de bestaande gebouwen
 • Periode van inzage: van 5 januari 2019 tot en met 3 februari 2019

Omgevingsvergunning Helhoek 17

 • Aanvrager: Tessa Mariujnissen en Jan Pashidis
 • Onderwerp: verbouwen van een zonevreemde woning tot een woning met praktijkruimte en het herbouwen van een bijgebouw
 • Periode van inzage: van 5 januari 2019 tot en met 3 februari 2019

Omgevingsvergunning Merksplassesteenweg 104 bus 83

 • Aanvrager: Rita Speeckaert en Romanus Willem
 • Onderwerp: het bouwen van een weekendverblijf na het slopen van een bestaand weekendverblijf
 • Periode van inzage: van 19 januari 2019 tot en met 17 februari 2019

Omgevingsvergunning Merksplassesteenweg 82

 • Aanvrager: Studiebureau Verhaert
 • Onderwerp: het vormen van 3 loten voor open bebouwing na het slopen van het bestaande gebouw en het verwijderen van de bestaande verharding
 • Periode van inzage: van 19 januari 2019 tot en met 17 februari 2019

Openbaar onderzoek 'planwijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval'

 • Aanvrager: OVAM
 • Onderwerp: planwijzigingen 'Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval'
 • Periode van inzage: van 14 januari 2018 tot en met 13 maart 2019

Bekendmakingen van beslissingen

 

Bekendmaking beslissing Gansheideweg 1B

 • Aanvrager: Hans Van Hasselt en Ellen Vermeiren
 • Onderwerp: het aanbrengen van kalei of crepi aan de voorgevel
 • Periode van inzage: 18 december 2018 tot en met 17 januari 2019

Bekendmaking beslissing Stevennekens 37A

 • Aanvrager: Roel Sommen en Charisse Somers
 • Onderwerp: het bijstellen van de perceelgrenzen van lot 1 uit de vergunde verkaveling 560 
 • Periode van inzage: 18 december 2018 tot en met 17 januari 2019

Bekendmaking beslissing Middelstede 56

 • Aanvrager: Sandra Balemans
 • Onderwerp: het aanbrengen van kalei of crepi aan de voorgevel
 • Periode van inzage: 19 december 2018 tot en met 18 januari 2019

Bekendmaking aktename melding Bolk 27

 • Aanvrager: Joannes Vermeiren
 • Onderwerp: het bouwen van een aanbouw bij een woning
 • Periode van inzage: 19 december 2018 tot en met 18 januari 2019

Bekendmaking aktename melding Vroente 10

 • Aanvrager: Groep Van Roey
 • Onderwerp: bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken
 • Periode van inzage: 22 december 2018 tot en met 21 januari 2019

Bekendmaking beslissing Bremstraat 30

 • Aanvrager: Joseph Jansens en Arno Jansens
 • Onderwerp: het slopen van een veranda, garage en luifel, het uitbreiden en verbouwen van de bestaande eengezinswoning naar tweegezinswoning, aanleg van verhardingen en het bouwen van een nieuwe berging met carport
 • Periode van inzage: 22 december 2018 tot en met 21 januari 2019

Bekendmaking aktename melding Lindenweg 15

 • Aanvrager: Thomas Swaegers
 • Onderwerp: bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken
 • Periode van inzage: 23 december 2018 tot en met 22 januari 2019

Bekendmaking aktename melding Kleine Markweg 42

 • Aanvrager: Michel Verpoorten
 • Onderwerp: het uitbreiden van de woning
 • Periode van inzage: 22 december 2018 tot en met 21 januari 2019

Bekendmaking beslissing Stevennekens 232

 • Aanvrager: Robbie Stes
 • Onderwerp: het aanleggen van een inpandig dakterras, schilderen van de voorgevel en vergroten van een raamopening
 • Periode van inzage: 13 januari 2019 tot en met 12 februari 2019

Bekendmaking beslissing Kruispad 4

 • Aanvrager: Joris Bruyns
 • Onderwerp: het aanleggen van een kunstgrasveld
 • Periode van inzage: 15 januari 2019 tot en met 14 februari 2019