Print

De Volharding

De Volharding ligt ten zuiden van het kanaal Dessel-Schoten aan de waterscheidingslijn tussen Maas en Schelde en op de grens van Rijkevorsel, Brecht en Malle. Het 68 ha gootte gebied bestaat uit vijvers (oude kleiputten), bos en een viskwekerij waar voornamelijk roofvis gekweekt wordt. In het bos komt grove- en Corsicaanse den voor. Bij de loofbomen zijn zomereik, berk, els en wilg de voornaamste boomsoorten.  Ook is er hier en daar plaats voor terugkerende heidevegetatie.

Het gebied met zijn grote waterpartijen is vooral belangrijk voor zijn verscheidenheid aan broedende en foeragerende watervogels zoals de aalscholver en de blauwe reiger, maar ook Canadese gans en nijlgans. De Volharding was één van de eerste plaatsen in Vlaanderen waar de aalscholvers, na een afwezigheid van bijna 30 jaar, terug aan het broeden gingen.  Het domein is niet toegankelijk vanwege de kans op verstoring van de toenemende fauna en flora. In de viskwekerij worden zesweekse snoek, kroeskarper en winde gekweekt, welke nadien uitgezet worden in de openbare Vlaamse viswateren, rivieren en kanalen.

De Volharding is een domein dat beheerd wordt door het Agentschap Natuur en Bos.