Print

Sportsubsidie

De sportsubsidie voor sportverenigingen is gericht op de ondersteuning van de globale werking van de verenigingen, voornamelijk gebaseerd op kwaliteitscriteria.

Een erkende sportvereniging binnen de gemeente Rijkevorsel kan jaarlijks een aanvraagdossier voor sportsubsidie binnenbrengen op de sportdienst.
Dit aanvraagdossier dient ingediend voor 15 september van het jaar volgend op het sportjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Het subsidiereglement en het aanvraagdossier voor sportsubsidie kun je hieronder terugvinden of bekomen op de sportdienst.