Print

Subsidie afhuur niet-gemeentelijke infrastructuur

De subsidie voor afhuur niet-gemeentelijke sportinfrastructuur voor sportverenigingen geldt zowel voor openlucht als overdekte sportinfrastructuur.

Een erkende sportvereniging binnen de gemeente Rijkevorsel kan jaarlijks een aanvraagdossier voor subsidie voor afhuur niet-gemeentelijke sportinfrastructuur binnenbrengen op de sportdienst.
Dit aanvraagdossier dient ingediend voor 15 september van het jaar volgend op het sportjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Het subsidiereglement en de aanvraagdossiers voor subsidie voor afhuur niet-gemeentelijke sportinfrastructuur kun je hieronder terugvinden of bekomen op de sportdienst.