Print

Jeugdsportsubsidie

De jeugdsportsubsidie voor sportverenigingen is gericht op de ondersteuning van de jeugdwerking van de verenigingen, met bijzondere aandacht voor de verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding.

Een erkende sportvereniging met een actieve jeugdwerking binnen de gemeente Rijkevorsel kan jaarlijks een aanvraagdossier voor werkingssubsidie binnenbrengen op de sportdienst.
Dit aanvraagdossier dient ingediend voor 15 september van het jaar volgend op het sportjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Het subsidiereglement en het aanvraagdossier voor jeugdsportsubsidie kun je hieronder teruvinden of bekomen op de sportdienst.