Print

Tussenkomst in vrijetijdskosten

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel vindt dat alle inwoners, ook kinderen en jongeren, de kans moeten krijgen om te sporten, deel te nemen aan cultuur en te genieten van vrijetijdsactiviteiten.

Is je budget beperkt? Dan is het niet zo eenvoudig om zelf alle kosten van die activiteiten te dragen. Om deelname aan sport, cultuur en vrije tijd betaalbaar te maken is er een fonds opgericht om tussen te komen in de kosten van deze activiteiten.

Hieronder vind je de personen terug die in aanmerking komen voor deze tussenkomst:

Personen wiens inkomen onder de Europese armoedegrens ligt

Doelgroep/persoon in het huishoudenEquivalent van het huishoudenBedrag Europese armoedegrensExtra info
Gezinshoofd1€ 1 450Dit bedrag geldt maar voor één ouder (dus alleenstaande ouder OF ouder 1 van een koppel)
Extra persoon + 14 jaar0,5

€ 725

(berekening: € 1 450 x 0,5)

Iedere extra persoon in het gezin dat + 14 jaar is:

  • Ouder 2
  • Kinderen + 14 jaar
Extra persoon - 14 jaar0,3

€ 435

(berekening: € 1 450 x 0,3)

Iedere extra persoon in het gezin dat - 14 jaar is

  MAX. INKOMEN PER GEZIN VOLGENS EUROPESE ARMOEDEGRENS 

Voorbeeld 1

  • Gezin met twee kinderen van 8 jaar en 13 jaar: € 1 450 (gezinshoofd) + € 725 (andere ouder) + € 435 (kind 8 jaar) + € 435 (kind 13 jaar) = € 3045 is het maximale netto inkomen van het gezin.
  • Als dit gezin maximaal dit inkomen heeft, komt het gezin in aanmerking voor het participatiefonds.

Voorbeeld 2

  • Alleenstaande papa met drie kinderen van 12 jaar, 14 jaar en 16 jaar: € 1 450 (gezinshoofd) + € 435 (kind 12 jaar) + € 725 (kind 14 jaar) + € 725 (kind 16 jaar) = € 3 335 is het maximale netto inkomen van het gezin.
  • Als dit gezin maximaal dit inkomen heeft, komt het gezin in aanmerking voor het participatiefonds.

Personen die reeds cliënt zijn bij de sociale dienst

Personen in schuldhulpverlening, personen in collectieve schuldenregeling, personen in budgetbeheer, personen met een inkomensgarantie voor ouderen en personen die een leefloon ontvangen komen in aanmerking voor het participatiefonds.

Personen met een beperking

Enkel voor doelgroepspecifieke activiteiten.

Meer info

Voor meer info kun je terecht bij de sociale dienst van het OCMW of bij de dienst vrije tijd:

Sociale Dienst OCMW
Prinsenpad 27 – 2310 Rijkevorsel
03 340 39 65 - socialedienst@rijkevorsel.be

Dienst Vrije Tijd (dienst jeugd, cultuur en sport)
Hoogstraatsesteenweg 19 – 2310 Rijkevorsel
03 340 00 53 - jeugd@rijkevorsel.be