Print

Mobiliteit en verkeersveiligheid

De mobiliteitsdienst behandelt de verkeersproblemen van alle weggebruikers, zowel op het gebied van verkeersplanning, -afwikkeling, -veiligheid en -educatie. Het gemeentelijk mobiliteitsplan vormt de leidraad doorheen de werking van de mobiliteitsdienst. In dit beleidsplan zijn de krijtlijnen uitgezet met als doelstelling: het vrijwaren van de bereikbaarheid, het garanderen van de toegankelijkheid, het verzekeren van de verkeersveiligheid, het verbeteren van de verkeersleefbaarheid en het terugdringen van de schade aan natuur en milieu.
Je kunt bij deze dienst terecht voor:

  • het gemeentelijke mobiliteitsplan
  • de mobiliteitsstudie ‘gebiedsgerichte visie Noorderkempen’
  • openbaar vervoer
  • parkeren
  • het SAVE-charter
  • trage wegen

Dienst mobiliteit
Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel
03 340 00 23 - mobiliteit@rijkevorsel.be