Print

Goed rapport van de inwoners voor de gemeentelijke communicatie

Nieuwsbericht 19 november 2020

In mei en juni kregen de inwoners van Rijkevorsel de kans om hun mening te geven over de gemeentelijke communicatie. De resultaten zijn over het algemeen positief tot zeer positief. Met de bevindingen gaat het lokaal bestuur aan de slag om de communicatie waar nodig bij te sturen en te optimaliseren.

Het onderzoek

Voor een onafhankelijke bevraging is het lokaal bestuur een samenwerking aangegaan met onderzoekscentrum Memori, verbonden aan de Thomas More Hogeschool van Mechelen. Zij hebben een communicatiemonitor op maat van steden en gemeenten uitgewerkt, die peilt naar het bereik en de waardering van de gemeentelijke communicatie. Deze bevraging liep de voorbije vier jaar reeds in twintig andere gemeenten. De enquête is voor ongeveer 90 % van de vragen identiek voor alle deelnemende besturen. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van Rijkevorsel te vergelijken met de scores die elders behaald werden.

Op basis van een willekeurige steekproef ontvingen 2 000 inwoners dit voorjaar een papieren versie van de bevraging. Zij konden kiezen of ze de bevraging online, dan wel op papier invulden. Daarnaast werd ook een oproep gelanceerd via de gemeentelijke kanalen om de communicatiemonitor online in te vullen. In totaal hebben we 669 ingevulde enquêtes ontvangen, waarvan 51 % op papier. Hoewel dit misschien weinig lijkt, is dit een zeer goede respons.

Gebruik en waardering van de communicatiekanalen 

Uit de enquête blijkt dat de algemene beleving van de gemeentelijke communicatie bij onze inwoners positief tot zeer positief is.

Bereik van de communicatiekanalen

Om een zo groot mogelijk deel van de bevolking te bereiken, zet Rijkevorsel voor haar communicatie zowel in op digitale als op papieren kanalen. Deze kanalen blijken ook een groot bereik te hebben. De drie gemeentelijke topkanalen zijn het informatieblad 2310 (91 % publieksbereik), de gemeentelijke website (65 %) en − lichtjes verrassend − de lichtkranten (64 %). Ongeveer de helft van de bevolking wordt bereikt met bewonersbrieven (55 %), de Facebookpagina 2310 Rijkevorsel (51 %) en de papieren infogids (44 %, vooral bij wie ouder is dan 50 jaar).

Kwaliteit van de communicatiekanalen

De waardering van de inwoners voor de kwaliteit van de gemeentelijke communicatiekanalen is opvallend hoog. Zowel voor het infoblad 2310 (8,42/10), de Facebookpagina 2310 Rijkevorsel (7,98/10) als voor de website www.rijkevorsel.be (7,73/10) behalen we de hoogste score van alle gemeenten die deelnamen aan de communicatiemonitor. 

Opvallende uitschieter in negatieve zin is de gemeentelijke Instagrampagina die met 5,9/10 dan weer de laagste score van alle deelnemende gemeenten haalt. Een duidelijk werkpunt voor de communicatiedienst in de nabije toekomst.

Blauwe pijlen wijzen op hoogste score van alle deelnemende gemeenten, rode pijlen op laagste score. Indien stippellijn: dan bij top-3 hoogste of laagste scores.

De deelnemers aan de enquête vinden dat ze vanuit het lokaal bestuur doorgaans voldoende informatie krijgen. Wenst men meer info, dan gaat het vooral over premies en subsidies (29 %), winkelen (21 %), activiteiten voor ouderen (19 %), wegenwerken en verkeershinder (18 %) en toeristische bezienswaardigheden (18 %). 

Gewenste communicatie-investeringen

Ongeveer 2/3de van de inwoners vindt vooral een gemeentelijke app en een ruimere inzet van BE-Alert een prioriteit als extra communicatie-investering. De gemeentelijke app waarvan sprake is ondertussen gelanceerd. Dat er een publiek voor is, hebben we meteen mogen merken: na twee dagen was de 2310-app al meer dan 1 000 keer gedownload.

Gebruik en waardering van de onthaaldiensten

88 % van de inwoners van Rijkevorsel komt minstens één keer per jaar naar het gemeentehuis, wat meer is dan in de meeste andere gemeenten. De waardering voor de gemeentelijke onthaalkanalen is hoog. De scores voor de onthaalbalie in het gemeentehuis, het telefonisch onthaal en het verzenden van berichten naar het algemene e-mailadres liggen een stuk boven het gemiddelde van de scores van de twintig andere gemeenten. Met het telefonisch onthaal halen we zelfs de hoogste score en de onthaalbalie ter plaatse eindigt in de top-3. Ook het meldingsformulier op de website krijgt een goede score. Daartegenover staat dat verschillende inwoners aangeven dat hun e-mail of melding niet of laattijdig beantwoord werd door de diensten van het lokaal bestuur. Dit nemen we mee als aandachtspunt, zodat we dit in de toekomst kunnen verbeteren.

Blauwe pijlen wijzen op hoogste score van alle deelnemende gemeenten, rode pijlen op laagste score. Indien stippellijn: dan bij top-3 hoogste of laagste scores.

Beleving van de gemeente Rijkevorsel

In de bevraging werd ook gepeild naar hoe inwoners de gemeente beleven. Uit de resultaten kunnen we afleiden dat jullie Rijkevorsel een levendige, bereikbare, kindvriendelijke en sociale gemeente vinden. In vergelijking met de andere gemeenten zijn deze scores over bijna de hele lijn min of meer boven het gemiddelde.

Slotconclusie

We zijn als lokaal bestuur uiteraard zeer tevreden met de goede resultaten. Een opsteker voor de diensten die er elke dag mee bezig zijn! Toch willen we benadrukken dat de deelname aan de bevraging er voornamelijk is gekomen om de gemeentelijke communicatie en de dienstverlening waar nodig te verbeteren. Alle suggesties en opmerkingen van de deelnemers aan de enquête zullen we onder de loep nemen en we zullen hiermee in de mate van het mogelijke rekening houden voor de toekomstige communicatie. Dank aan alle inwoners die de moeite genomen hebben om de enquête in te vullen!

Heb je vragen over de communicatiemonitor van Rijkevorsel ? Neem dan contact op met de dienst communicatie. Dit kan telefonisch op het nummer 03 340 00 10 of stuur een e-mail naar communicatie@rijkevorsel.be.

Onder de deelnemers aan de bevraging werden enkele prijzen verloot. De namen van de winnaars verschijnen in de nieuwe editie van de 2310 (bedeling op 19-20-21-22 november).