Print

Emiel Van Roeystraat wordt een fietsstraat en een voorrangsweg

Nieuwsbericht 17 augustus 2022

De gemeenteraad heeft eerder dit jaar beslist om de Emiel van Roeystraat om te vormen tot een fietsstraat en een voorrangsweg. Om een veilige schoolroute te creëren voor onze schoolgaande jeugd - en natuurlijk ook hun ouders - zijn de fietsstraten rondom de schoolomgevingen uitgebreid met de Emiel van Roeystraat.

Aangepaste voorrangsregeling

Om een vlottere doorstroming van de fietsers te bekomen en hun veiligheid te verzekeren, is in de Emiel Van Roeystraat de voorrang aan rechts opgeheven aan de kruispunten met Borgerhoutstraat en Prinsenpad. Houd dus zeker rekening met deze aangepaste voorrangsregels!

In de Borgerhoutstraat en in Prinsenpad wordt de nodige signalisatie – voorrangsborden langs de weg en haaientanden op het wegdek - aangebracht zodat het duidelijk is dat bestuurders hier voorrang dienen te verlenen.

Regels voor fietsers en bestuurders in een fietsstraat

Voortaan zijn fietsers in de Emiel van Roeystraat de belangrijkste weggebruikers: zij hebben voorrang op gemotoriseerde voertuigen. Er gelden wel specifieke regels, zowel voor fietsers als voor bestuurders van motorvoertuigen:

  • Fietsers mogen over de hele breedte van de rijbaan rijden.
  • Fietsers mogen de volledige rechterrijstrook/-helft innemen, als het om een straat met verkeer in beide richtingen gaat.
  • Bestuurders van motorvoertuigen mogen een fietsstraat inrijden, maar mogen geen fietsers inhalen.
  • Bestuurders van motorvoertuigen en fietsers mogen niet sneller dan 30 km/uur rijden.

Hoffelijkheid is tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omgekeerd. Toon als fietser ook respect voor de andere weggebruikers.

Wat zijn de voordelen van een fietsstraat?

  • De fietser is zichtbaarder in het straatbeeld.
  • Het is veiliger voor de fietser.
  • De fietser wordt niet verdrongen door auto's die willen inhalen.
  • De continuïteit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar geen fietspad is.