Print

Bestuur wenst leegstand en verwaarlozing te voorkomen

Nieuwsbericht 26 december 2020

Soms staan woningen en gebouwen gedurende lange tijd leeg of worden ze niet degelijk onderhouden. De eigenaar loopt niet alleen mogelijke huurinkomsten mis, maar ziet mogelijks ook de waarde van het pand dalen. Deze leegstaande en verwaarloosde panden zijn vaak ook een bron van ergernis voor de buurtbewoners. Bovendien is het is een gemiste kans voor gezinnen die op zoek zijn naar een woning.

Leegstand en verwaarlozing

De gemeente Rijkevorsel zet al sinds 2010 in op de aanpak van leegstaande panden via een gemeentelijk leegstandsregister. In dit register staan woningen en gebouwen die minstens één jaar leeg staan. Sinds 2017 is het aanpakken van verwaarloosde panden eveneens een gemeentelijke taak. In het register van verwaarloosde panden staan woningen en gebouwen die uiterlijk ernstige gebreken vertonen. Indien een pand zowel leegstaand als verwaarloosd is, is het mogelijk dat een pand op beide registers terecht komt.

Het lokaal bestuur Rijkevorsel tracht leegstand en verwaarlozing te voorkomen door deze panden in kaart te brengen en de betrokken eigenaars op de hoogte te brengen en te ondersteunen. Als eigenaar van een leegstaand en/of verwaarloosd pand kun je bv. overwegen om het pand te renoveren (waar diverse premies voor beschikbaar zijn), te verkopen, of te verhuren. Dit kan dan zowel via de gewone huurmarkt als via een sociaal verhuurkantoor.

Procedure

Het lokaal bestuur doet beroep op de intercommunale IOK voor de opmaak en actualisatie van beide registers. IOK staat in voor de vaststelling van leegstand en verwaarlozing, het beheer van de registers en het afhandelen van de eventuele beroepsprocedures en de schrappingsaanvragen. Voorafgaand aan de opname van een pand in één van beide registers wordt de eigenaar op de hoogte gebracht via een aangetekend schrijven. Vervolgens is er steeds de mogelijkheid om in beroep te gaan. De heffing betreft daarentegen een bevoegdheid van de gemeente.

Meer informatie

Heb je vragen over een leegstaand en/of verwaarloosd pand of wens je meer informatie over de mogelijke oplossingen, aarzel dan niet om het lokaal bestuur te contacteren. Zij kunnen jou informatie geven over de mogelijke alternatieven. Contacteer hiervoor de dienst omgeving: 03 340 00 20 of omgeving@rijkevorsel.be.

De reglementen rond het vaststellen van leegstand en verwaarlozing kun je hieronder downloaden: