Print

€ 54 205 subsidie voor renovatie en uitbreiding assistentiewoningen Prinsenhof

Nieuwsbericht 21 maart 2019

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel investeert 12 miljoen euro in 80 lokale klimaatprojecten in Vlaanderen. In de provincie Antwerpen krijgen 19 projecten een deel van de koek. Eén van de projecten is de renovatie van de assistentiewoningen Prinsenhof met bijkomend een uitbreiding van een nieuw gedeelte bovenop de bestaande assistentiewoningen. Het subsidiebedrag bedraagt € 54 205.

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel besliste al in 2015 om voor alle nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties de 30-30-30-regel toe te passen. Dit wil zeggen dat voor alle projecten een E-peil en K-peil van maximum 30 wordt opgelegd en dat de netto energiebehoefte maximum 30 kWh/m²/jaar mag bedragen. Voor zowel het nieuwe deel als de renovatie van de assistentiewoningen zal die regel ook worden gebruikt. Momenteel beschikt het OCMW al over 45 assistentiewoningen. Binnen dit project zullen 16 bestaande assistentiewoningen bijkomend geïsoleerd worden en zullen 11 extra assistentiewoningen gebouwd worden.

Het project kiest er bewust voor om efficiënt om te gaan met de beschikbare ruimte. De uitbreiding van de assistentiewoningen wordt volledig gedaan bovenop de bestaande flats. Op die manier kan de capaciteit vergroot worden zonder bijkomende ruimte in te nemen. Bovendien bevinden de assistentiewoningen zich in het centrum van Rijkevorsel wat de verplaatsingen voor minder mobiele bewoners eenvoudiger maakt. Het lokaal bestuur zal bovendien uitgebreid communiceren over de geleverde inspanningen op het vlak van energie bij de bouw en renovatie van de assistentiewoningen.