Print

Rusthuisopname

Op een bepaald ogenblik wordt men als bejaarde, ondanks de vele mogelijkheden van thuiszorg die aanwezig zijn, toch geconfronteerd met de situatie dat langer thuis verzorgd worden niet meer mogelijk is. Vaak voelt een bejaarde na een ziekenhuisopname, na een val of ongeval, na een ziekte, …dat het niet langer mogelijk is om alle noodzakelijk zorg thuis te bekomen en dat de noodzaak om zich te laten verzorgen in een Woonzorgcentrum (benaming van de vroegere rust- en verzorgingstehuizen) zich opdringt.

Uiteraard komen er dan heel wat vragen naar boven, o.a. over de kostprijs, welk woonzorgcentrum is geschikt, is er een wachtlijst, moet ik mijn huis verkopen, moeten de kinderen tussen komen in de kostprijs, heb ik voorrang in de Woonzorgcentra van Rijkevorsel, enz.

Bij de sociale dienst kun je vooraf al heel wat informatie bekomen over deze belangrijke stap, zodat je goed voorbereid de nodige initiatieven kan nemen. Indien gewenst kan er door de sociale dienst bemiddeld worden, een afspraak gemaakt worden om te gaan kijken, onderzocht worden of je mogelijk nog recht hebt op andere uitkeringen, enz.

Voor al deze zaken kan je terecht op de sociale dienst van het OCMW, op het telefoonnummer 03 340 39 65 of per e-mail: socialedienst@rijkevorsel.be.