Print

Politiecollege en politieraad

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van Rijkevorsel, Hoogstraten en Merksplas. politiecollege heeft zogenaamde organieke bevoegdheden. Organieke bevoegdheden zijn bevoegdheden die samenhangen met de organisatie en het beheer van de lokale politie. Voorbeelden zijn: het uitoefenen van het gezag over het korps en de korpschef, het geven van orders, het opleggen van tuchtsancties, het doen van aankopen en aanbestedingen.

Daarnaast is er ook een politieraad. Een belangrijk gedeelte van de bevoegdheden van de gemeenteraden (niet allemaal) zijn overgeheveld naar de politieraad. De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoemingen. In de politieraad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente van de zone. Rijkevorsel vaardigt vijf politieraadsleden af:

De openbare vergaderingen zijn toegankelijk voor het publiek. Ze vinden plaats op de eerste maandag van een aantal maanden in het stadhuis van Hoogstraten om 20.00 uur.

De korpschef en de secretaris van de politiezone wonen de vergaderingen steeds bij.