Print

Aansluiten bij het Buurtinformatienetwerk (BIN)

Een buurtinformatienetwerk of BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie.

Een BIN heeft volgende doelstellingen:

  • bijdragen tot het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel
  • bevorderen van de sociale controle
  • bevorderen van de preventiegedachte

Een BIN is dus geen groepering van mensen die toezichtsrondes of patrouilles uitvoert.

Hoe werkt een BIN?

Als je verdachte gedragingen en toestanden ziet, kun je deze melden aan de lokale politie. Deze informatie wordt geëvalueerd en zo nodig brengt de politie de BIN-leden op de hoogte. Dit gebeurt telefonisch via een phone-mailbericht.

Bij een activatie van het BIN wordt aan de leden gevraagd om gedurende een half uur een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen. Nakijken of alle ramen en deuren van de woning nog steeds slotvast zijn, de lichten aansteken en van binnenuit de omgeving zo goed mogelijk observeren. De activatie kan zowel gedurende de dag of nacht plaatsvinden. Mocht je dan nog eventuele verdachte situaties opmerken, dan kun je deze via het nummer 101 doormelden aan de politiediensten. 

De politie tracht ook in de mate van het mogelijke feedback te geven aan de burgers over de resultaten van de aangebrachte meldingen. Hiervoor wordt een meldingsketen georganiseerd zodat meldingen in ‘real time’ worden verspreid door de radiokamer van de politie of door de politiezone zelf.

BIN in Rijkevorsel

Iedereen kan gratis lid worden van het BIN Rijkevorsel. Indien je ook wenst aan te sluiten, kun je contact opnemen met de BIN-coördinator of met het wijkkantoor van de politie in Rijkevorsel. Bezorg jouw e-mailadres en zij sturen de nodige info door. Je krijgt dan een inschrijvingsformulier dat je invult, ondertekent en terugstuurt.

BIN-coördinator Rijkevorsel
Siegfried Fockaert 
0476 71 93 42 
siggi13@telenet.be

Lokale Politie Noorderkempen
Hoofdpost Hoogstraten
Vrijheid 13-17 - 2310 Rijkevorsel
03 340 88 00
pz.noorderkempen@police.belgium.eu

Politiewijkpost Rijkevorsel
Doelenpad 8 – 2310 Rijkevorsel
03 340 88 50
pz.noorderkempen.wijk.rijkevorsel@police.belgium.be