Print

Lichaam schenken aan de wetenschap

Iedere wilsbekwame Belg kan beslissen om zijn lichaam of delen ervan na zijn dood af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. Dit is noodzakelijk voor de vorming van toekomstige artsen en voor onderzoek naar nieuwe technieken en medische behandelingen.

Procedure

Je neemt contact op met de medische faculteit van een universiteit naar keuze. Hier krijg je inlichtingen over wat je moet doen en ontvang je een document (testament), als voorbeeld, om te kunnen overgaan tot de schenking. Dit testament moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend worden door de schenker. Het houdt ook de modaliteiten in over wat er achteraf met het lichaam moet gebeuren (begrafenis of crematie, samen met de familie of in anonimiteit). Je krijgt vervolgens een kopie van je testament dat je aan een vertrouwenspersoon overdraagt en een kaartje dat je bij je identiteitskaart bewaart.

Na het overlijden moet een begrafenisondernemer het lichaam ophalen en bezorgen aan de universiteit.

Na een periode van onbepaalde duur, meestal 1 tot 2 jaar, zal de universiteit, volgens de wettelijke bepalingen, het lichaam vrijgeven, rekening houdend met de wilsbeschikking van de overledene.

De contactgegevens van de betrokken faculteiten vind je terug in het Leifblad, een brochure uitgegeven door LevensEinde InformatieForum.