Print

Tarieven

De tarieven die de Kinderclub hanteert, dienen de procentuele stijgingen van het indexcijfer in acht te nemen.

Onderstaande tarieven zijn momenteel van kracht:

Voor- en naschoolse opvang

  • € 0,90 per begonnen half uur
  • € 1,80 per uur

Schoolvrije dagen en vakanties

  • € 4,50 voor minder dan 3 uren opvang
  • € 7 voor 3 tot 6 uren opvang
  • € 12 voor meer dan 6 uren opvang

Woensdagmiddag

Het voordeligste tarief wordt gehanteerd, d.w.z. de tarieven per half uur en bij aanwezigheid van méér dan 3 uren wordt € 7 aangerekend.

Bij het gelijktijdig verblijf van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin wordt 25 % korting gegeven op de totale factuur.

Indien de financiële situatie daartoe aanleiding geeft, kan een sociaal tarief gehanteerd worden van € 0,45 per begonnen half uur en respectievelijk € 2,20 - € 3,50 en € 6 op vakantiedagen. Het lokaal bestuur beslist over het al dan niet toekennen van het sociaal tarief.