Gemeentelijke premie voorhuwelijkssparen

Wat

Als je gaat trouwen en je deed aan voorhuwelijkssparen bij een erkende mutualiteit of financiële instelling, dan ontvang je een extra gemeentelijke premie voor voorhuwelijkssparen.

Voorwaarden

  • Je deed aan voorhuwelijkssparen bij een erkende mutualiteit of bij een financiële instelling
  • Je woont in de gemeente Rijkevorsel
  • Je huwt voor je 30 jaar wordt.

Wat meebrengen?

  • attest van voorhuwelijksparen
  • identiteitskaart

Bedrag

Het tarief van de premie wordt vastgesteld op 20 % van het gespaarde kapitaal met een maximum van € 90 per persoon. De premie wordt uitbetaald na de indiening van het aanvraagformulier, gevalideerd door de mutualiteit van aansluiting.